Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Heeft u schade door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet bewijzen, door bijvoorbeeld foto's, dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade vergoed.

Vul het aansprakelijkheidsformulier in

Hoe werkt het?

De aansprakelijkstelling verstuurt u digitaal via het online formulier.

U, of uw advocaat, kunt er ook voor kiezen om een brief te sturen. In deze brief moet het volgende staan:

  • Wat is er gebeurd waardoor men schade heeft geleden?
  • Wanneer is het gebeurd? (datum en tijd)
  • Waar is het gebeurd?
  • Waaraan is schade ontstaan? / Waaruit bestaat de schade?
  • Wat zijn de kosten om de schade te herstellen

Zo mogelijk meesturen:

  • Foto’s van de schade;
  • Foto’s van de plaats waar de schade is ontstaan;
  • Plattegrond van de plaats waar de schade is ontstaan;
  • Rekening(en) van de hoogte van de schade en/of schaderapport(en);
  • Getuigenverklaringen (indien beschikbaar), dan wel namen van getuigen.

De brief verstuurt u naar:

Gemeente TytsjerksteradielPostbus 3 9250 AA Burgum

Nadat wij het online formulier of uw brief hebben ontvangen gaan wij er zo snel mogelijk mee aan de slag. De kosten worden vergoed als de gemeente het met u eens is dat de schade is gekomen door gemeentelijk optreden of nalaten.