De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. 

DigiD linkVraag geheimhouding aan

Hoe werkt het?

U doet een verzoek om geheimhouding in de gemeente waar u ingeschreven staat.

Online aanvragen

U kunt geheimhouding online aanvragen of schriftelijk met een formulier. Vergeet niet om een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen.

Aanvragen bij de balie

U kunt de geheimhouding ook persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Vergeet niet om uw geldige legitimatiebewijs mee te nemen.

Duur van de aanvraag

Het gemeentebestuur is verplicht om binnen vier weken na uw aanvraag aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente zo'n verzoek niet voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten worden gevraagd en mag ook niet om een motivatie worden gevraagd.

Geheimhouding

Geheimhouding houdt in dat de gemeente niet zomaar uw gegevens aan instanties mag uitgeven. U heeft recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. Als u vraagt om geheimhouding, zal de gemeente daar ook altijd aan meewerken. Maar soms mag of moet de gemeente toch uw gegevens verstrekken aan bepaalde instanties. Ook als u om geheimhouding hebt gevraagd.

Geheimhouding niet voor alle instanties

Geheimhouding geldt niet voor het geven van uw gegevens aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, de politie of de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). In sommige andere gevallen maakt de gemeente een afweging of uw belang van geheimhouding opweegt tegen het belang van verstrekking van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer een advocaat uw persoonsgegevens opvraagt voor een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. De gemeente vraagt dan vooraf om uw mening.

  • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.