Via een nieuwe route naar een gebiedsvisie voor Burgum-West

In voorjaar van 2021 gaf de gemeenteraad de opdracht om een breed gedragen visie voor Burgum-West te ontwikkelen. Met iedereen die belang en interesse heeft in het gebied. Omwonenden, het burgerinitiatief, natuurorganisaties, ondernemers en grondeigenaren vormden het zogenoemde co-creatieteam. Onder leiding van een bureau is hard gewerkt aan verschillende scenario’s. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario voor het gebied maar nog niet tot de breedgedragen gebiedsvisie. Ook was het co-creatieteam niet helemaal tevreden over het proces. Een vervolgstap dus. Dit werd een gezamenlijke besluitvorming volgens De Nieuwe Route. Iedereen die zich bij het gebied Burgum-West betrokken voelt, mag meedenken en meepraten.

Foto gebied Burgum-west
foto gebied Burgum-West

De Nieuwe Route?

De volgende stap werd gezamenlijke besluitvorming volgens De Nieuwe Route. Waarbij iedereen die zich bij het gebied Burgum-West betrokken voelt, mag meedenken, meepraten én samen beslissen over hoe De Warren er uit gaat zien. Dat is toch gewoon ‘participatie’ denk je nu misschien. Dat klopt! Bij De Nieuwe Route gaan we nog een stapje verder. De gemeenteraad bepaalt vooraf de kaders; de voorwaarden waaraan de visie moet voldoen. Dit kan achteraf niet meer veranderd worden. En dat maakt het spannend.

Hoe gaan we dat doen voor Burgum-West?

In 3 stappen.

  1. We hebben iedereen uitgenodigd die zich betrokken voelt bij het gebied Burgum-West uit om mee te doen. Ook mensen die het er mogelijk niet mee eens zijn.
  2. Een neutrale en onpartijdige procesbegeleider hebben iedereen voorbereid die mee doet voor op de dag waarop gezamenlijk een plan gemaakt wordt. Van de bakker tot de burgemeester.
  3. Samen is een besluit genomen door iedereen die betrokken is. Deze visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die hier geen veranderingen meer in kan aanbrengen.

Meer informatie over dit proces staat op Burgum-West - Ik Besluit Mee.