Funderingsloket Fryslân

Heeft u problemen met uw fundering? En wilt u weten welke stappen u kunt nemen om een fundering te laten onderzoeken of te herstellen? Op de website van veenweidefryslân leest u meer over funderingsschade. Ook kunt u hier uw funderingsschade melden en informatie krijgen over de stappen die u vervolgens kunt zetten om een fundering te laten onderzoeken en herstellen.

Het funderingsloket is een samenwerking van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten.