Jaarlijks worden er in Tytsjerksteradiel ongeveer 350 evenementen georganiseerd. Deze evenementen zorgen voor levendigheid, saamhorigheid en maken de gemeente bruisender. Evenementen dragen bij aan een regio waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Daarnaast dragen ze ook bij aan de lokale economie. Kortom: evenementen hebben een absolute meerwaarde in de samenleving. 

In het evenementenbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel geven we aan hoe we evenementen gestalte willen geven. Daarnaast welke regels er gelden en hoe een aanvraagproces eruitziet. Er komt veel kijken bij het organiseren van een veilig evenement. Om die reden zijn de betrokken partijen op verschillende momenten meegenomen tijdens het opstellen van dit evenementenbeleid. Medewerkers van diverse afdelingen binnen de gemeente, Veiligheidsregio Fryslân, politie, Koninklijke Horeca Nederland, organisatoren en dorpsbelangen zijn bevraagd en geraadpleegd.