Enerzjike meitinkers

Enerzjyke Meitinkers is een groep inwoners die de wethouders en medewerkers van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel adviseert. Als sparringpartner van de gemeenten kunnen zij adviseren over de manier waarop en het tempo waarin de gemeenten uitvoering geven aan de Duurzaamheidsagenda en Warmtevisie. De leden kunnen hun mening geven over duurzame thema’s, ideeën inbrengen over hoe projecten uit te voeren en problemen aankaarten. Vooral bij projecten die direct van invloed zijn op de leefsituatie van inwoners.

De gemeenten raadplegen de groep of vragen om advies. De inbreng van de Enerzjyke Meitinkers wordt betrokken in de besluitvorming over het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit.

De Enerzjyke Meitinkers komen minimaal twee keer per jaar bijeen.