Energietransitie

Tytsjerksteradiel heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te worden.

De energietransitie moet klimaatverandering tegengaan door de CO2-uitstoot binnen de gemeente te verlagen. Dit gaat door besparing en duurzame energie op te wekken.

Met de stroom vooruit

We gebruiken steeds meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Dit vraagt om een gigantische uitbreiding van het stroomnet. We staan voor de grootste verbouwing ooit en dat kan wel eens problemen opleveren. Meer informatie over drukte op het stroomnet en terugleverproblemen kunt u lezen op Met de stroom vooruit | Liander en in de Toolbox - het laagspanningsnet voor bewoners.

Uitkomsten enquête energietransitie

Inwoners uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vinden de energietransitie belangrijk, maar het moet wel passen binnen de omgeving. Dat is een belangrijke conclusie uit de enquête over duurzaamheid en wonen zonder aardgas. Bent u benieuwd naar alle uitkomsten? U kunt het hier lezen: Uitkomsten enquête energietransitie.

Warmtevisie

Alle gemeentes in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen een "Warmtevisie" te maken. Daarin staat beschreven hoe zij de overstap van aardgas naar duurzame warmte in hun eigen gemeente gaan aanpakken. U kunt het hier lezen: de Transitievisie warmte, warmtevisie Achtkarspelen-Tytsjerksteradiel en de daarbijbehorende Infographic warmtevisie.

Aardgasvrij

Met energie werken wij aan een duurzame, groene en schone gemeente. Dat is nodig om prettig te kunnen blijven wonen, werken en leven. Ook voor onze volgende generatie. We gaan aan de slag met besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. We gaan onze woningen en gebouwen op andere manieren verwarmen, zonder aardgas. We zoeken naar haalbare en betaalbare manieren. Dat doen we stap voor stap, samen met u! Denk en doe mee. Ga met energie aan de slag. Zet de kachel een graadje lager, kijk hoe u uw woning goed kunt isoleren, pak eens wat vaker de fiets en denk na over de invulling van uw duurzame toekomst.

Aardgasvrij Garyp

Garyp gaat voor 'duorsumens' en wil het eerste aardgasvrije dorp van Nederland worden. De gemeente en de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) werken samen om de woningen van het aardgas af te krijgen. Het project is onderdeel van het rijksprogramma 'Proeftuinen voor Aardgasvrije Wijken'. Meer informatie over dit project leest u hier: Aardgasvrij Garyp.

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

In het Programma Aardgasvrije Wijken werken de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Luister ook naar de Podcast "De regierol van de gemeente in de aardgasvrije wijk" - Proeftuin Garyp - Programma Aardgasvrije Wijken.

RES

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland in dertig verschillende regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Tytsjerksteradiel behoort tot de RES-regio Fryslân. De RES-regio Fryslân houdt zich bezig met het vraagstuk van het opwekken van elektriciteit uit zonne- en windenergie op land.

Energiecoöperaties

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de ambitie om in 2040 geen aardgas meer te gebruiken. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Energiecoöperaties en -initiatieven werken samen met inwoners aan onze duurzaamheidsambitie. Welke dat in onze gemeente zijn, leest u in het overzicht Energiecoöperaties.

Sinnetafels

Met de dorpen in de gemeente gaan we aan de slag met de Zonneladder. We kiezen voor de aanpak van Sinnetafels. Samen met inwoners, energiecoöperaties en landschapsarchitecten onderzoeken we wat de energievraag per dorp is en hoe we deze duurzaam kunnen invullen.