Eerste hulp bij geldzorgen

Hulp vragen bij geldzorgen is niet altijd makkelijk. Daarom werken we samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers. Per 1 januari 2021 zijn deze instanties verplicht om betalingsachterstanden te melden aan de gemeente. Dit staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente werkt samen met KEaRN Amargi aan de aanpak Eerste hulp bij geldzorgen.

Eerste hulp bij geldzorgen 

Na een signaal over uw betalingsachterstand neemt een medewerker van het team Eerste hulp bij geldzorgen contact met u op om hulp aan te bieden. Ook kan het zijn dat u een brief ontvangt waarin we u vragen contact met ons op te nemen. Wanneer het ons niet lukt contact met u te krijgen en uw achterstand groot is komt een medewerker bij u op huisbezoek. Wanneer we u niet thuis treffen doen we een niet-thuis kaart in uw brievenbus met daarop onze contactgegevens. En de vraag contact met ons op te nemen voor hulp. 

Wat gebeurt er als u contact opneemt?

Samen met u bespreekt een medewerker van het team Eerste Hulp bij geldzorgen wat er aan de hand is. En hoe we u kunnen helpen. Wat we precies doen hangt af van uw situatie. En aan wat u nodig hebt. U bepaalt zelf of u van dit aanbod gebruik wilt maken. De hulp is gratis.

Bijvoorbeeld: 

  • Inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven;
  • Overzicht en orde creëren in uw post en openstaande rekeningen;
  • Inzetten van passende hulp;
  • Via de website Dat geldt voor mij bekijken we of u geld kunt besparen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van toeslagen of regelingen. 

Wilt u zelf hulp aanvragen voor het oplossen van uw geldzorgen?

Neem dan contact op met KEaRN Amargi of het gebiedsteam.

Privacy

Team Eerste hulp bij geldzorgen krijgt alleen informatie van organisaties waarmee we dat hebben afgesproken. We houden ons aan alle regels die in de wet (AVG) staan over uw privacy. Met deze aanpak willen we ervoor zorgen dat uw betalingsachterstand vroegtijdig wordt opgelost voordat deze uitgroeit tot een grote(re) schuld.