Tytsjerksteradiel maakt werk van duurzaam vervoer. Duurzame mobiliteit gaat over elektrisch rijden, deelauto’s, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

Deelauto's (inclusief Tûk)

Tûk is een elektrische auto voor de lokale gemeenschap, die door de inwoners van de Trynwâlden tegen een zeer aantrekkelijk tarief een dag of dagdeel gebruikt kan worden. Het idee daarbij is simpel. Tûk staat centraal in Gytsjerk en Oentsjerk bij een laadpaal. Reserveren en betalen van de auto kan via een app en de website, waarop ook kan worden bekeken of de auto vrij is. Lees meer op Tukauto.frl