Duurzaamheidsagenda Tytsjerksteradiel

Wij werken aan een duurzame toekomst. Deze duurzaamheidsagenda biedt een compleet programma van projecten. Zo zetten we de koers uit voor de komende jaren, en bouwen we voort op wat we al doen en wat we al gedaan hebben.

Duurzaamheid is een onderwerp dat onze hele mienskip raakt. Een groot aantal partijen heeft bijgedragen aan het formuleren en prioriteren van de agendapunten en projecten en ook onze inwoners zijn bij het proces betrokken.

Subsidie duurzaamheidsagenda

De Subsidieregeling Duurzaamheidsagenda Tytsjerksteradiel duorsum tegearre dwaan (2024) is bedoeld om duurzame initiatieven te stimuleren die bijdragen aan een groenere en schonere gemeente. Met deze subsidie kunnen plannen en projecten worden opgestart, ontwikkeld en versneld. Op de pagina Subsidie Duurzaamheidsagenda vindt u alle informatie en kunt u uw initiatief aanmelden.