Tytsjerksteradiel vormt samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân een van de mooiste gebieden van Nederland. Een gebied met ruimte en indrukwekkend veel groen en water. De gemeente telt 17 bijzondere dorpen:

Aldtsjerk

Onder het dorp valt ook de buurtschap Sânhuzen.

Burgum

Burgum is de hoofdplaats van de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Earnewâld

Eastermar

Eastermar heeft een haven. Onder de dorpen vallen de buurtschappen De Joere, It Heechsân, (deels) Skûlenboarch en It Wytfean.

Feanwâldsterwâl

Garyp

Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Iniaheide en Sigerswâld. 

Gytsjerk

Onder het dorp valt ook de buurtschap Gytsjerksterhoeke. 

Hurdegaryp

Jistrum

Onder het dorp valt ook een deel van de buurtschap Skûlenboarch. 

Mûnein

Noardburgum

Het dorp ligt ten noorden van Burgum, onder Noardburgum valt een deel van de buurtschappen Kûkherne en Quatrebras. 

Oentsjerk

Ryptsjerk

Sumar

De buurtschap Sumarreheide valt onder het dorpsgebied.

Suwâld

Tytsjerk

Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Lytse Geast en Swarteweisein. 

Wyns

Onder het dorp valt ook een deel van Bartlehiem en een deel van de buurtschap Tergrêft.