Tytsjerksteradiel vormt samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân een van de mooiste gebieden van Nederland. Een gebied met ruimte en indrukwekkend veel groen en water. De gemeente telt 17 bijzondere dorpen:

 • Aldtsjerk
 • Burgum
 • Earnewâld
 • Eastermar
 • Feanwâldsterwâl
 • Garyp
 • Gytsjerk
 • Hurdegaryp
 • Jistrum
 • Mûnein
 • Noardburgum
 • Oentsjerk
 • Ryptsjerk
 • Sumar
 • Suwâld
 • Tytsjerk
 • Wyns

Aldtsjerk

Aldtsjerk (Oudkerk) telt 630 inwoners (1 januari 2020). Onder het dorp valt ook de buurtschap Zevenhuizen.

Burgum

Burgum (Bergum) telt 9.750 inwoners (1 januari 2020). Burgum is de hoofdplaats van de gemeente Tytjerksteradiel. 

Earnewâld

Earnewâld (Eernewoude) telt 390 inwoners (1 januari 2020). Sinds 1989 is de officiële naam Earnewâld.

Eastermar

Eastermar (Oostermeer) telt 1.595 inwoners (1 januari 2020) en heeft een haven. Onder de dorpen vallen de buurtschappen De Joere, Hoogzand, (deels) Schuilenburg en Witveen.

Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal) telt 420 inwoners (1 januari 2020).

Garyp

Garyp (Garijp) telt 1.895 inwoners (1 januari 2020). Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Iniaheide en Siegerswoude. 

Gytsjerk

Gytsjerk (Giekerk) telt 2.290 inwoners (1 januari 2020). Onder het dorp valt ook de buurtschap Giekerkerhoek. 

Hurdegaryp

Hurdegaryp (Hardegarijp) telt 5.045 inwoners (1 januari 2020) en is gelegen aan de Groningerstraatweg van Leeuwarden naar Groningen. Sinds 1989 is de officiële naam Hurdegaryp.

Jistrum

Jistrum (Eestrum) telt 920 inwoners (1 januari 2020), onder het dorp valt ook een deel van de buurtschap Schuilenburg. Sinds 1989 is de officiële naam Jistrum. 

Mûnein

Mûnein (Molenend) telt 650 inwoners (1 januari 2020).

Noardburgum

Noardburgum telt 2.290 inwoners (1 januari 2020). Het dorp ligt ten noorden van Burgum, onder Noardburgum valt een deel van de buurtschappen Kuikhorne en Quatrebras. 

Oentsjerk

Oentsjerk (Oenkerk) telt 1.960 inwoners (1 januari 2020). 

Ryptsjerk

Ryptsjerk (Rijperkerk) telt 770 inwoners (1 januari 2020). 

Sumar

Sumar (Suameer) telt 1.365 inwoners (1 januari 2020). De buurtschap Sumarreheide valt onder het dorpsgebied.

Suwâld

Suwâld (Suawoude) telt 630 inwoners (1 januari 2020).

Tytsjerk

Tytsjerk (Tietjerk) telt 1.610 inwoners (1 januari 2020). Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Kleinegeest en Zwartewegsend. 

Wyns

Wyns (Wijns) telt 225 inwoners (1 januari 2020). Onder het dorp valt ook een deel van Bartlehiem en een deel van de buurtschap Tergracht.