Cultuur geeft kleur aan ons leven, inspireert ons en confronteert ons met onszelf. Cultuur zet ons op andere gedachten en leert ons open te staan en respect te hebben voor het andere, voor het verleden. Tegelijk biedt cultuur aan mensen de mogelijkheid om zich te uiten, creativiteit te ontwikkelen, zich te organiseren en actief te zijn. 

Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad de Kultuernota Ut de kûlizen vastgesteld, een gemeenschappelijke cultuurnota op hoofdlijnen voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Aan de hand van drie thema's, meidwaan, mei-inoar en nij & aktueel, willen we een nieuwe impuls geven aan cultuurparticipatie in beide gemeenten. De komende jaren geven we uitvoering aan de activiteiten in het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota.