Container plaatsen op gemeentelijke grond

Wat is het?

Voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer op gemeentelijke grond heeft u onder bepaalde voorwaarden een vergunning nodig. Onder deze voorwaarden is dit niet het geval:

  • De bouwcontainer mag geen overlast veroorzaken voor aanwonenden;
  • De bouwcontainer mag geen verkeersonveilige situatie veroorzaken, geen verkeerssituatie belemmeren, niet in een bocht geplaatst worden;
  • De bouwcontainer mag geplaatst worden gedurende bouwactiviteiten, wanneer de bouwactiviteiten klaar zijn, moet deze weer weggehaald worden;
  • Schade veroorzaakt door de (plaatsing van) de bouwcontainer zijn voor kosten van de opdrachtgever voor het plaatsen van de bouwcontainer.

Ten aller tijde kan door de gemeente gesommeerd worden om de bouwcontainer te verwijderen.

Neem voor vragen contact op voor meer informatie via 14 0511.

Hoe werkt het?

Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan door het sturen van een brief of een mail naar gemeente@t-diel.nl. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • Waarom u de container op of aan de weg wilt plaatsen;
  • De plaats waar de container komt te staan;
  • De grootte van de container;
  • Wanneer en hoelang u de container wilt plaatsen.