Contact voor ondernemers

Een goed ondernemersklimaat begint met een goede gemeentelijke ondersteuning aan ondernemers. De gemeente op de hoogte is van de behoeften en problemen van de ondernemers. De gemeente hiervoor passend beleid ontwikkeld en acties onderneemt, waardoor er in de gemeente goede voorwaarden zijn om te ondernemen.

De gemeente speelt een belangrijke rol in het versterken en stimuleren van de lokale economie. Door op de hoogte te zijn van de behoeften en problemen van ondernemers kan de gemeente hen optimaal ondersteunen.

Lijkt Tytsjerksteradiel u het ideale gebied om uw bedrijf te vestigen of te beginnen? De gemeente ondersteunt u dan graag in dit traject! De eerste stappen in die richting beginnen bij een gesprek met één van onze accountmanagers bedrijven. Deze kan u onder andere informeren over de vestigingsmogelijkheden op de (nieuwe) bedrijventerreinen, u wegwijs maken binnen de gemeente en u helpen met uw vragen. Wij staan u graag bij in dit proces.

Ondersteuning is natuurlijk ook mogelijk als uw bedrijf al binnen de gemeentegrenzen gevestigd is. U kunt altijd bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld lopende projecten, vergunningen of duurzaam ondernemen.

Hiermee houden wij ons onder andere bezig:

  • beleidsvorming door kennis van het bedrijfsleven;
  • begeleiding van bedrijven die zich in Tytsjerksteradiel willen vestigen;
  • adviseren startende ondernemers;
  • we delen ons netwerk;
  • ondersteuning van ondernemers die hun weg zoeken binnen de gemeentelijke organisatie;
  • bemiddeling bij het oplossen van vraagstukken tussen gemeente en bedrijfsleven;
  • uitgifte bouwterrein op de diverse bedrijvenparken binnen Tytsjerksteradiel.

Heeft u als ondernemer vragen?

Dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager Jan Sijtsma.