De Cliëntenraad Werk en Inkomen behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten leven. De Cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Cliëntenraad Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Soms vraagt de gemeente aan de cliëntenraad om haar mening te geven over bijvoorbeeld beleid dat gewijzigd wordt.

De Cliëntenraad schrijft zelf ook adviezen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zaken die voor haar belangrijk zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de besluitvorming.

Contact met de Cliëntenraad

Op de website van de Cliëntenraad vindt u meer informatie. 

Hebt u vragen over de cliëntenraad, dan kunt u een e-mail sturen aan cr.tdiel00@gmail.com of bellen naar telefoonnummer 14 0511.