Het afschieten van carbid is een echte traditie. Dit jaar is het gelukkig toegestaan, maar er zijn wel extra regels van toepassing waar we ons met elkaar aan moeten houden. Gaat u carbidschieten? Laat dit dan aan ons weten. Samen zorgen we dat het voor iedereen plezierig en veilig verloopt.

Coronaproof

Veilige omstandigheden bij het afschieten van carbidschieten zijn altijd belangrijk, deze keer helemaal. Naast de normale regels gelden dit jaar extra coronamaatregelen. Iets waar we allemaal rekening mee moeten houden. Als organisator bent u verantwoordelijk voor het veilig verlopen van het carbidschieten. Daarom kijken we graag samen met u wat er wel en niet mag en hoe we dat aanpakken op oudejaarsdag.

Alle informatie over regelgeving en de organisatie rondom het carbidschieten hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Het is goed om bewust te zijn van het feit dat de landelijke/regionale overheid de regels en voorwaarden in de noodverordening elke dag kunnen wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor uw activiteit. Houd daarom deze pagina goed in de gaten, hier informeren we u over de actuele stand van zaken.

Hoe werkt het?

Carbidschieten mag alleen als het vóór vrijdag 11 december 12.00 uur bij de gemeente is gemeld.

Regels voor carbid schieten

De regels voor carbidschieten zijn als volgt:

  • Het afschieten mag alleen op oudejaarsdag van 08.30 tot 16.30 uur.
  • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van 1 of meerdere (melk)bussen, containers of opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter.
  • Het terrein waarop het afschieten plaatsvindt, moet op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen.
  • Ook moet u een schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein.
  • Op een kaart geeft u de schietrichting aan op de betreffende locatie.

Extra coronaregels

  • U zorgt ervoor dat de 1,5 meter afstand (vanaf 18 jaar) tijdens het carbid schieten gewaarborgd is en blijft.
  • Grote georganiseerde evenementen zijn niet toegestaan.
  • Er mogen maximaal 4 personen deelnemen aan het carbidschieten.
  • Een feesttent, catering, toiletten, etc. zijn niet toegestaan.

Wij adviseren u om gebruik te maken van ballen in plaats van deksels. Samen met de politie beoordelen we of het terrein waarop u gaat carbidschieten geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u toestemming voor het afschieten van carbid.

Eigen verantwoordelijkheid

U blijft zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook bent u zelf aan­sprakelijk voor eventuele schade aan derden. Bovendien bent u er als melder verantwoordelijk voor dat iedereen die bij het carbidschieten aanwezig is, de coronamaatregelen naleeft.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u iets met ons bespreken? Neem dan contact op met Patrick van der Ven via telefoonnummer 14 0511 of mail naar p.vanderven@achtkarspelen.nl. Samen zorgen we dat het carbidschieten in dit bijzondere jaar voor iedereen plezierig en veilig verloopt.