Het afschieten van carbid is een echte traditie. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt.

Gaat u carbidschieten? Laat dit dan aan ons weten. Samen zorgen we dat het voor iedereen plezierig en veilig verloopt.

Veilige omstandigheden bij het afschieten van carbidschieten zijn altijd belangrijk. Als organisator bent u verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het carbidschieten. Daarom kijken we graag samen met u wat er wel en niet mag en hoe we dat aanpakken op oudejaarsdag.

Alle informatie over regelgeving en de organisatie rondom het carbidschieten hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.

Hoe werkt het?

Carbidschieten mag alleen als het vóór donderdag 1 december 2024, 12.00 uur bij de gemeente is gemeld.

Doe een melding carbidschieten

Regels voor carbid schieten

De regels voor carbidschieten zijn als volgt:

  • Het afschieten mag alleen op oudejaarsdag van 08.00 tot 22.00 uur (valt oudejaarsdag op een zondag dan geldt vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur).
  • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van 1 of meerdere (melk)bussen, containers of opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter.
  • Het terrein waarop het afschieten plaatsvindt, moet op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen.
  • Ook moet u een schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein.
  • Op een kaart geeft u de schietrichting aan op de betreffende locatie.

Wij adviseren u om gebruik te maken van ballen in plaats van deksels. Samen met de politie beoordelen we of het terrein waarop u gaat carbidschieten geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u toestemming voor het afschieten van carbid.

Eigen verantwoordelijkheid

U blijft zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook bent u zelf aan­sprakelijk voor eventuele schade aan derden. Bovendien bent u er als melder verantwoordelijk voor dat iedereen die bij het carbidschieten aanwezig is en de dan geldende coronamaatregelen naleeft.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u iets met ons bespreken? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0511 of mail naar evenementen@achtkarspelen.nl

Samen zorgen we dat het carbidschieten in dit bijzondere jaar voor iedereen plezierig en veilig verloopt.