Bouwtekening opvragen/inzien

Wanneer u plannen heeft om uw woning te vergroten, dan kan het handig zijn om dat te doen aan de hand van een bouwtekening van de bestaande indeling. Uw architect of bouwbedrijf zal hier zeker naar vragen, want zowel indeling als maatvoering hoeft niet opnieuw opgenomen te worden.

Heeft u geen oude bouwtekeningen van uw woning? Misschien heeft de gemeente deze wel. In ons archief zijn duizenden bouwtekeningen bewaard, tekeningen op basis waarvan ooit een bouwvergunning is afgegeven.

Zeker wanneer het bouwplan van recentere datum is, dan bestaat de kans dat de gemeente ook beschikt over sonderingsrapporten en gegevens over de aangebrachte fundering. Afhankelijk van uw bouwplan, kunnen ook dit soort gegevens heel wezenlijk zijn voor het bouwbedrijf. Vaak zijn ze ook nog nodig voor de aanvraag van een bouwvergunning.

Vraag online een bouwtekening aan

Aangevraagde bouwtekeningen worden één keer per week opgezocht. Het kan een paar dagen duren voordat we u de gevraagde documenten toe kunnen sturen.

Wat kost het?

Het inzien van bouwtekeningen is gratis. Als u een kopie wilt van een bouwtekening, dan moet u daarvoor betalen.

De kosten van de documenten zijn afhankelijk van het formaat van de documenten. Het formaat hangt af van de tekening die in het dossier zit. Als de bouwtekening in het dossier op A0 staat gedrukt rekenen we de kosten voor 'A0'. Als het op A3 staat dan rekenen we A3 enzovoorts.

  • A4: € 6,20
  • A3: € 6,20
  • A2: € 10,30
  • A1: € 14,45
  • A0: € 20,65

Als u een document op A4 wilt ontvangen, welke geen bouwtekening is (dus rapporten/voorschriften e.d.), dan kost dat € 0,30 per kopie. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht.

U kunt een tekening ook per e-mail ontvangen als PDF-bestand. Dit kost € 3,05.