Bouwen met vergunning: start en gereed melden

De gemeente houdt toezicht op de bouw. Iemand met een vergunning voor het bouwen (omgevingsvergunning) van een bouwwerk moet de start van de werkzaamheden én de voltooiing van het bouwwerk bij de gemeente melden. Een bouwwerk, waarvoor een vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen worden als deze nog niet gereed is gemeld bij de gemeente.

Geef de start-/gereedmelding door

Hoe werkt het?

Startmelding

Tenzij anders vermeld in de vergunning, moet de start van de bouw minimaal 2 dagen voor het begin van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden bij de gemeente. Ook het uitgraven van de bouwput, start van heiwerkzaamheden en het storten van beton moet gemeld worden. Kijk voor de bijzonderheden van de voorschriften/opmerkingen in de vergunning. De startmelding doet u met het meldformulier hierboven.

Gereedmelding

Tenzij anders vermeld in de vergunning moet op de laatste dag van de bouwwerkzaamheden de bouw gereed gemeld worden bij de gemeente. De gereedmelding doe u met het online meldformulier hierboven. Ook kunt u bellen met 14 0511. U heeft dan wel het vergunningnummer nodig.

Wat kost het?

Het melden van de start en gereed zijn van bouwwerkzaamheden kost niets.