Biodiversiteit is verscheidenheid van het leven op aarde en belangrijk voor het voortbestaan van dieren en planten, dus ook voor mensen. Door de klimaatverandering neemt de biodiversiteit af.

Op het gebied van biodiversiteit steunen we initiatieven uit de gemeenschap. We zoeken afstemming met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden over biodiversiteit en bermen die grenzen aan boerenland. Goede initiatieven ondersteunen wij met advies, arbeid of materiaal. Ook leggen we openbare boomgaarden en pluktuinen aan om de belevingswaarde van het openbare groen te vergroten.

Ecologisch groenbeheer - Groenbeleidsplan

In Tytsjerksteradiel doen we op locaties die daarvoor geschikt zijn aan ecologisch groenbeheer. Ecologisch groenbeheer is gericht op het behoud en de ontwikkeling van ecologische waarden. Dit gebeurt onder andere door:

 • aangepast maaibeheer
 • begrazing door schapen
 • aanbrengen van variatie in de begroeiing
 • maken van takkenrillen in bosplantsoen waar het past

Fjildlab Noordoost-Fryslân

Tytsjerksteradiel neemt deel aan het samenwerkingsverband 'Fjildlab Noordoost-Fryslân'(externe link).  Fjildlab Noordoost-Fryslân is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

Bijenbeleidsplan Tytsjerksteradiel "Foar en mei de bij"

Het bijenbeleidsplan heeft tot doel van onze gemeente een gebied te maken waar bijen goed kunnen leven. Er is voldoende Voedsel, er zijn voldoende Voortplantingsmogelijkheden en de leefomgeving is Veilig. Kortom: de 3 V’s zijn in orde. Daarnaast zijn inwoners (inclusief agrarische bedrijven) zich bewust van de aanwezigheid van de bij. En doen ze zelf ook een bijdrage in het verbeteren van de leefomstandigheden van de bij. Bijkomend effect is dat ook vlinders en vogels (door vergroten van het aanbod van overige insecten en van bessen) meeprofiteren van de maatregelen ten behoeve van de bij. Dit heeft een bloemrijkere en mooiere gemeente als resultaat.

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. De ambitie van deze samenwerking is een gezonde en rijke biodiversiteit, met een goede basiskwaliteit natuur en landschap zoals in de Visie Natuerlik Fryslân 2050. Binnen 5 jaar een stabilisering van de biodiversiteit in Fryslân en op langere termijn (2050) een toename. Meer informatie leest u op Biodiversiteit.frl(externe link).

Meest biodiverse tuin

Ook in 2022 gingen we op zoek naar de meest biodiverse tuin van de gemeente. Maar liefst 24 tuineigenaren hadden zich aangemeld. Uit de inzendingen heeft de jury drie tuinen gekozen die in aanmerking komen voor de titel meest biodiverse tuin. Uit de inzendingen heeft de jury drie tuinen gekozen die in aanmerking komen voor de titel Meest biodiverse tuin. De jury heeft de genomineerde tuinen bezocht en op een aantal criteria beoordeeld:

 • de tuin heeft een grote diversiteit aan (bloeiende) planten;
 • vogels, egels en insecten voelen zich prettig in de tuin;
 • er een goede balans is tussen groen, bloemen en bestrating;
 • u gaat slim om met water in de tuin;
 • de ruimte in de tuin is goed benut;
 • de tuin verrast op een creatieve manier.

De uitslag van de verkiezing ‘meest biodiverse tuin' is als volgt:

 • 1e plaats: Ivy Abbas-van Eijkelenburg, score: 22 punten
 • 2e plaats: Hanna Holwerda, score: 21 punten
 • 3e plaats: Jappie Talma, score: 18 punten

Met deze verkiezing vraagt de gemeente aandacht voor het belang van biodiversiteit.

Stichting Steenbreek

De stichting Steenbreek zet zich in voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Hiervoor organiseren zij diverse campagnes om onder andere de biodiversiteit te vergroten. Tytsjerksteradiel is partner van Steenbreek.

Stichting Steenbreek | Samen van verstening naar vergroening(externe link)

Bioferskaat yn Eastermar

De ôfrûne wiken is troch in ploechje Eastermarders de basis lein foar in blom- en krûderiker oansjen fan it doarp: in mienskiplike aksje fan ‘e stichting Rom Paad, Enerzjyk Eastermar, maatskip Atsma en de gemeente Tytsjerksteradiel.

Op in oantal plakken is it ‘Twents Bont’ siedde dat in ferskaat oan streekeigen floara opsmite sil. Dit sied is beskikber stelt troch de gemeente yn ’t ramt fan har duorsumensbelied mei de ferwachting dat it bioferskaat fan planten en ynsekten tanimme sil. Yn it oanbrochte mingsel sit sied fan sawol ien- as twajierrige planten. Sa ha wy der as doarp yn alle gefallen twa jier wille fan. 

It wurdt foar de doarpsgenoaten en toeristen in nijsgjirrige ûnderfining as hja ynienen ferrast wurde mei blommepracht yn ús omjouwing. 

inzaaien met tractor
Bioferskaat Eastermar, inzaaien van de grond
inzaaien van de grond
Bioferskaat Eastermar, ingezaaide grond
ingezaaide grond