Betalingsregeling

Heeft u moeite om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Bij een betalingsregeling worden afspraken gemaakt over nog te betalen rekeningen. In een betalingsregeling worden onder andere vastgelegd in welke termijnen u een bepaald bedrag betaalt.

DigiDBetalingsregeling aanvragen