"Sanjesfjild" wordt het nieuwe bedrijventerrein voor de Trynwâlden. Er is een hernieuwde belangstelling van ondernemers uit de regio. De gemeente werkt aan aangepast plan, waarbij het de bedoeling is voorlopig een klein deel van het oorspronkelijke plan uit 2010 te ontwikkelen. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan de startnotitie van dit plan.

Kavels en bebouwing

Uitgangspunt is voorlopig de oorspronkelijke verkaveling. De schaal van bedrijfsgebouwen varieert van 300 m2 tot 1.000 m2 en een enkel gebouw van grotere afmetingen. Qua verschijningsvorm, gebouwtype, hoogte en grondvorm moeten de gebouwen aansluiten bij de agrarische bebouwing van het buitengebied. De bebouwing is uitsluitend oost-west gericht. Op het bedrijventerrein is ruimte voor een beperkt aantal woon-werklocaties. Ten aanzien van het oorspronkelijke plan worden de stedenbouwkundige eisen aangepast.