Aan de Jisteboerewei is een bedrijventerrein gerealiseerd met een vijftal kavels voor wonen en werken. Op het bedrijventerrein is vestiging van bedrijven uit milieucategorie 1 en 2 mogelijk. Voor de bouw van de bedrijfsruimte met bedrijfswoning geldt een speciaal voor dit terrein ontwikkeld beeldkwaliteitsplan.

Op dit moment zijn er geen kavels te koop.