Automatische incasso, machtiging

Wilt u zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie?

Dan kunt u de rekening voor de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. U moet hiervoor de gemeente Tytsjerksteradiel machtigen (toestemming geven) tot automatische incasso, dit kan via onderstaande knop.

DigiDAutomatische incasso aanvragen

Het afschrijven gebeurt dan in acht gelijke maandelijkse termijnen. Is het bedrag van uw aanslag € 90,- of lager? Dan wordt uw aanslag in drie gelijke maandelijkse termijnen afgeschreven. Als het bedrag van uw aanslag hoger is dan € 4.000,- dan is automatische incasso niet mogelijk.

Let op! Als tot 2 keer toe de maandelijkse automatische incasso door bijvoorbeeld onvoldoende saldo niet lukt, dan wordt uw machtiging door de gemeente ingetrokken. U moet er dan zelf voor zorgen dat het nog te betalen bedrag uiterlijk aan het einde van de volgende maand o.v.v. het aanslagnummer, is bijgeschreven op rekening op rekening NL22 BNGH 0285.055.313 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wat moet ik doen?

Wijziging banknummer doorgeven

Is uw rekeningnummer veranderd? U kunt uw nieuwe rekeningnummer doorgeven met het online formulier.

Stopzetten automatische incasso

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Vul dan het online formulier 'Stopzetten automatische incasso' in.