Alcohol schenken bij verenigingen, in sportkantines e.d.

Beheerders van een horecagelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, moeten in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Dit is bepaald in de Drank- en Horecawet.

Hoe werkt het?

U vraagt een ontheffing aan via het aanvraagformulier.

Wat stuurt u op?

Naast het ingevulde formulier hebben wij van u, of de leidinggevende, een kopie nodig van:

  • Een uittreksel uit het verenigingsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  • Een geldig legitimatiebewijs van de twee op de vergunning vernoemde personen.
  • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van de twee op de vergunning genoemde leidinggevende personen.
  • Een bestuursreglement.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier verstuurt u naar: Gemeente Tytsjerksteradiel, t.a.v. Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid, Postbus 3, 9250 AA Burgum.

Wie kan een drank- en horecavergunning aanvragen?

Het gaat hier met name om verenigingen, stichtingen en andere non-profit organisaties.

Voordat u een vergunning kunt krijgen, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle eisen voldoen die in de Drank- en Horecawet staan. U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • U alcoholische dranken wilt schenken.
  • De in vergunning vermelde 'persoon' verandert.
  • De inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Er mag pas alcoholhoudende drank worden geschonken na afgifte van de vergunning. De aanvraagprocedure duurt tussen de vier en dertien weken.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing vindt u in de legesverordening.