Een AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met de AED wordt bij een hartstilstand door het toedienen van een stroomstoot het hart weer op gang gebracht. Dit apparaat kan iedereen bedienen, omdat het stapsgewijs eenvoudig uit te voeren is. "Je kunt er echt niets verkeerd mee doen", aldus veel cursisten. Met een AED-cursus kunt u zich voorbereiden op reanimatie met behulp van een AED.

AED's in de gemeente

Het is heel belangrijk om te weten waar in uw directe omgeving een AED hangt. Uw kennis hiervan kan op enig moment levensreddend zijn. HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland. HartslagNu vervangt de alarmeringssystemen AED-Alert en AED-Locator. Alle burgerhulpverleners die al ingeschreven stonden in een van deze twee systemen zijn nu opgenomen in HartslagNu. Maar u kunt zich dus ook nieuw aanmelden als burgerhulpverlener.

Hoe werkt HartslagNu?

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Bel bij hartproblemen altijd 112. Reanimeer en laat omstanders de dichtstbijzijnde AED halen. Want elke minuut dat de AED eerder ter plekke is dan de ambulance, verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer met 10%!

Links

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie: