Met energie werken wij aan duurzame, groene en schone gemeenten. Dat is nodig om prettig te kunnen blijven wonen, werken en leven. Ook voor onze volgende generatie. We gaan aan de slag met besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. En we gaan onze woningen en gebouwen op andere manieren verwarmen, zonder aardgas. We zoeken naar haalbare en betaalbare manieren. Dat doen we stap voor stap, samen met u! Denk en doe mee. Ga met energie aan de slag. Zet de kachel een graadje lager, kijk hoe u uw/jij jouw woning goed kunt isoleren, pak eens wat vaker de fiets en denk na over de invulling van uw/jouw duurzame toekomst.

Waardebonnen voor huiseigenaren die energie willen besparen

Huiseigenaren in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen tot en met 1 maart 2021 waardebonnen krijgen als zij maatregelen nemen om hun energieverbruik te verlagen. De waardebonnen kunnen worden besteed aan het energiezuinig in laten regelen van verwarmingssystemen en radiatoren. De waarde van de bonnen varieert van € 150,00 tot € 250,00 en zolang de voorraad strekt. Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend bij het gemeentelijk Energieloket. Voor 15 maart 2021 moet de waardebon bij een deelnemend bedrijf zijn ingeleverd. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het Energieloket. 

Concept duurzaamheidsagenda en warmtevisie

Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie waarin staat wanneer en hoe buurten en dorpen de komende jaren geleidelijk van het aardgas af gaan. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn de eerste Friese gemeenten die een concept warmtevisie gereed hebben. Ook is een duurzaamheidsagenda opgesteld waarin de koers is uitgezet om gemeentelijke ambities en landelijke opgaven te realiseren.

Uitkomsten enquête energietransitie

Inwoners uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vinden de energietransitie belangrijk, maar het moet wel passen binnen de omgeving. Dat is een belangrijke conclusie uit de enquête over duurzaamheid en wonen zonder aardgas. Bent u benieuwd naar alle uitkomsten? U vindt ze onderaan deze pagina. 

Planning en besluitvorming

De concept duurzaamheidsagenda en de concept warmtevisie zijn aangeboden aan de gemeenteraden. De komende maanden bespreken de raden de plannen en kunnen zij richting geven aan de voorstellen. In Achtkarspelen wordt de duurzaamheidsagenda als discussiestuk door wethouder Jonker aan de raad voorgelegd. Nadat de raad zich over de agenda heeft uitgesproken komt het college naar de raad met een voorstel voor het vaststellen van de definitieve duurzaamheidsagenda. De planning is dat begin 2021 de gemeenteraden de duurzaamheidsagenda en warmtevisie vaststellen.

Energieloket

Heeft u vragen over duurzaam (ver)bouwen of energie besparen? Wilt u onafhankelijk advies? Of een quickscan laten uitvoeren? Het Energieloket kan u hierbij helpen. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, makelaars, bouwbedrijven en de Rabobank hebben hun krachten gebundeld in het loket. Zij kijken samen met u naar de meest energiezuinige oplossing voor uw woning. Lees wat het Energieloket voor u kan betekenen op de website van het Energieloket.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de duurzaamheidsagenda? Vul dan het online contactformulier in.