Hieronder vindt u de inwonersgegevens per dorp in Tytsjerksteradiel. Onderaan de pagina kunt u bestanden downloaden met meer gedetailleerde gegevens. Tot slot kunt u voor inwonersgegevens ook terecht op de site van het CBS.

Aantal inwoners per dorp (gegevens 1 januari 2021)

Woonplaats Aantal inwoners
Aldtsjerk 625
Burgum 9.773
Earnewâld 403
Eastermar 1.567
Garyp 1.908
Gytsjerk 2.302
Hurdegaryp 4.988
Jistrum 929
Mûnein 718
Noardburgum 2.314
Oentsjerk 1.904
Ryptsjerk 786
Sumar 1.353
Suwâld 636
Tytsjerk 1.618
Wyns 231
Totaal: 32.055