Hieronder vindt u de inwonersgegevens per dorp in Tytsjerksteradiel. Onderaan de pagina kunt u bestanden downloaden met meer gedetailleerde gegevens. Tot slot kunt u voor inwonersgegevens ook terecht op de site van het CBS.

Aantal inwoners per dorp op 1 januari 2024

WoonplaatsAantal inwoners
Aldtsjerk700
Burgum10.094
Earnewâld397
Eastermar1.575
Garyp1.874
Gytsjerk2.278
Hurdegaryp5.079
Jistrum938
Mûnein759
Noardburgum2.292
Oentsjerk1.969
Ryptsjerk766
Sumar1.364
Suwâld637
Tytsjerk1.619
Wyns259
Totaal:32.600

Aantal woningen: 14.417
Aantal ligplaatsen en standplaatsen: 35