Vrijdag 22 november heeft wethouder Berber van Zandbergen het eerste deel van de Energietour afgesloten met een verloting. Inwoners die de afgelopen periode de Energietour bezochten konden een flyer met hun gegevens achterlaten. Hiermee deden ze mee aan de verloting.

‘Inwoners dichtbij huis helpen om te besparen op hun energierekening is de reden waarom we deze Energietour bedacht hebben,’ aldus wethouder van Zandbergen. ’We kijken terug op een succesvolle tour waarin acht dorpen bezocht zijn’.

Onder de inzendingen werden 3 infraroodkachels en een cheque voor een witgoedapparaat ter waarde van 600 euro verloot. Uit een grote vaas werden onder toeziend oog van notaris Dantuma de winnende loten getrokken. De winnaars zijn persoonlijk geïnformeerd.

De energietour reist door in 2024

Na een succesvolle eerste tour start de Energietour in het nieuwe jaar aan een tweede ronde door de gemeente. De volgende dorpen worden bezocht: Burgum, Oentsjerk, Tytsjerk, Sumar, Hurdegaryp, Noardburgum, Jistrum, Eastermar, Garyp, Ryptsjerk, Gytsjerk.

De energiewagen staat op 10 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur op de Markt in Burgum. De prijswinnaars zijn uitgenodigd om bij de feestelijke start hun prijs in ontvangst te komen nemen.