Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
 • welke materialen er gebruikt worden;
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Hoe werkt het?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Dien eerst een vooroverlegplan in

Indien u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing wilt realiseren en u weet niet zeker of het op grond van het bestemmingsplan mag of u wilt weten of het plan kan voldoen aan de redelijke eisen van welstand, dan is het verstandig eerst een vooroverlegplan in te dienen. Bij een vooroverlegplan worden minder zware eisen gesteld aan de aanvraag en het tekenwerk en krijgt u op korte termijn te horen of uw plan kans van slagen heeft.

Wat moet ik meenemen?

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Aanvullende informatie

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

 • de eigenschappen van de bestaande bebouwing;
 • de openbare ruimte;
 • het landschap;
 • de stedenbouwkundige situatie;
 • massa, structuur, maat en schaal.

Deze criteria vindt u in de gemeentelijke welstandsnota die u bij de balie Bouwen en Wenjen kunt inzien.