In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de voortgang van verschillende woningbouwprojecten in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het gaat hier voor een deel om realisatie van projecten en om projecten in de planfase.

Afhankelijk van nieuwe projecten of ontwikkelingen bij bestaande projecten volgt een nieuwe nieuwsbrief.