Nieuws

Nieuws

 • 10 februari: Energieavond voor ondernemers

  Maandagavond 10 februari zijn ondernemers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van harte welkom bij een energieavond. De avond is van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur (inloop om 19.00 uur) in het MFA Tillehûs in Kootstertille (Goudtsjeblomstrjitte 34-a).

 • Burgemeester Jeroen Gebben opent samen met vier basisschoolleerlingen Holocaustmonument in Gytsjerk

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Gemeente Tytsjerksteradiel herdenkt, in samenwerking met doarpsbelang Gytsjerk, de slachtoffers door het plaatsen van het monument ‘Levenslicht’ bij de splitsing Rinia van Nautaweg en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk

 • Mogen zakken huishoudelijk afval naar de milieustraat?

  Gisteravond is er een bericht op WâldNet verschenen over dat het huishoudelijk afval niet meer welkom is bij de Milieustraat. Wij hebben een inwoner uit Suwâld die de milieustraat bezocht helaas verkeerd geïnformeerd door aan te geven dat hij zijn zakken huishoudelijk afval hier niet mag inleveren. Zakken huishoudelijk afval mogen wel worden ingeleverd, maar hier zijn kosten aan verbonden.

 • Regio Noordoost Fryslân stelt mobiliteitsvisie vast

  Een goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat Noordoost Fryslân een dynamische plattelandsregio is waar het mooi wonen, werken en leven is. De regio heeft als ambitie: gezonde, vlotte, veilige en duurzame mobiliteit en een mobiliteitsnetwerk dat de bestaande netwerken voor fiets, openbaar vervoer en auto aan elkaar verknoopt. Zodat iedereen kan kiezen hoe hij wil reizen, en het makkelijk is om over te stappen. Op 21 januari 2020 hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân de Mobiliteitsvisie voor Noordoost Fryslân en de regionale opgaven vastgesteld.

 • Tytsjerksteradiel neemt aanbevelingen rapport kunstgras serieus

  Vorig jaar heeft de gemeente Tytsjerksteradiel opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bodemonderzoek rondom de kunstgrasvelden in Tytsjerksteradiel. Het onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen wat de invloed is van het rubber in het kunstgras op het omringende milieu.

 • Onthulling holocaustmonument Levenslicht in Gytsjerk en Burgum

  Tytsjerksteradiel staat stil bij 75 jaar vrijheid

  Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. Van 22 januari tot en met 27 januari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Gytsjerk en van 28 januari tot en met 2 februari bij het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn maandag 27 januari om 19.00 uur van harte welkom bij de herdenking bij het monument op de splitsing Rinia van Nautaweg (Noord) en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk.

 • Oud papier inzameling Oentsjerk op donderdag

  In de afvalkalender van Oentsjerk staat dat de inzameling van oud papier plaatsvindt op vrijdag. Dit is niet correct, de inzameling is op de donderdag. De genoemde data kloppen wel. De eerste inzameldatum is donderdag 16 januari. De inzameling start om 18.00 uur. Zorg er dus voor dat u het oud papier, stevig verpakt of gebundeld, vóór 18.00 uur aan de weg zet.

 • Jeugd-, dorpen- en Participatieteams samen verder In gebiedsteam

  Soms komt u er zelf even niet uit en heeft u ondersteuning nodig. Afhankelijk van uw vraag had u hierover contact met het dorpenteam, participatieteam of jeugdteam van Tytsjerksteradiel. Vanaf 1 januari 2020 gaan deze teams samen verder in een gebiedsteam en kunt u daar terecht met al uw vragen. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners uit de gemeente van jong tot oud.

 • Let op: per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling

  Alle wijzigingen hebben we voor jou op een rijtje gezet zodat je in één keer op de hoogte bent. Zo verruimen we bijvoorbeeld de openingstijden van de milieustraat en het composteerterrein en kun je gratis je huishoudelijk afval (gesorteerd) wegbrengen.

 • Ruim vier ton voor actie ‘Geef gas met Energie!’

  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel helpen huiseigenaren energie te besparen

  De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan huiseigenaren helpen om energie te besparen en zo bijdragen aan de CO2-reductie. De gemeenten krijgen € 425.000 van het rijk voor de actie ‘Geef gas met Energie!’.

 • 75 jaar vrijheid: subsidieregeling voor activiteiten

  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen subsidie beschikbaar voor activiteiten die in 2020 worden georganiseerd rond 75 jaar vrijheid. Beide gemeenten stellen € 10.000 euro beschikbaar. Subsidie kan aangevraagd worden van 1 januari tot en met 29 februari 2020.  

 • Verwijderen noodbrug en terugplaatsen brugdek Aldtsjerk

  Na de aanrijding met de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk is de bovenbouw verwijderd en kon de brug niet meer worden bediend. Om vaarverkeer tijdens het vaarseizoen mogelijk te maken hebben we in juli een noodbrug geplaatst. Op donderdag 28 november plaatsen we het oorspronkelijke brugdek zonder bovenbouw terug. Hierdoor is de brug die dag vanaf 07:00 tot het einde van de middag gestremd voor alle verkeer. Voor fietsers geldt een omleiding via Hjelburd en Klaas Douwesweg. Voor voetgangers is er geen alternatieve route beschikbaar. Autoverkeer kan via de provinciale weg rijden.

 • Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

  De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college en vervolgens de gemeenteraad op 19 september een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noardlike Fryske Wâlden

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekproducten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.

Archief