Nieuws

Nieuws

 • Gratis themapakketten voor peuters Tytsjerksteradiel

  Vanaf vandaag deelt de gemeente, samen met de kinderopvangorganisaties in Tytsjerksteradiel, ruim 600 themapakketten gratis uit aan alle 2- en 3-jarige peuters in de gemeente. Omdat peuters door de coronacrisis niet naar de peuterspeelzaal of dagopvang kunnen, missen ze ontwikkelingskansen die zij normaal gesproken op de opvang krijgen aangeboden.

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden.Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet. Vrijdag 3 april zijn zij te gast in Op ‘e Hichte.

 • Nieuwe noodverordening van kracht

  Op 26 maart 2020 is een nieuwe noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. De oude noodverordening van 16 maart 2020 komt hiermee te vervallen.

 • Lokaal ondersteuningspakket voor ondernemers

  De gemeente Tytsjerksteradiel komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

 • Vertraging restauratie brug Aldtsjerk

  De restauratie van de monumentale brug in Aldtsjerk loopt vertraging op. Op 1 juni 2019 werd de brug aangereden door een vrachtwagen en moest de brug gerepareerd worden. Bij werkzaamheden aan de brug kwam aan het licht dat de oorspronkelijke staalconstructie uit 1926 op meerdere plekken is aangetast door corrosie. 

 • Gemeentehuis tijdelijk alleen open op afspraak

  Vanaf donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Burgum volledig gesloten voor publiek zonder afspraak. U kunt de komende tijd alleen ’s ochtends van 09.00-12.00 uur terecht met een afspraak. Dit geldt alleen voor de noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0511. Telefonisch zijn wij de gehele dag - op werkdagen - bereikbaar.

 • Informatie over huwelijken tot 1 juni

  Tijdens de persconferentie op 23 maart is meegedeeld dat kerkelijke huwelijken tijdens deze coronacrisis door mogen gaan en dat daar nog meer informatie over volgt. Op dit moment is de inhoud van wat er wel en niet mag, nog niet bij ons bekend. Wij verwachten deze informatie donderdag 26 maart te krijgen.

 • Help de afvalinzameling en zet uw container goed aan de weg

  De afvalinzameling is één van de belangrijke diensten van de gemeente die doorgaan. U kunt de chauffeurs van de afvalinzameling helpen door met een paar zaken rekening te houden. Hierdoor hoeven chauffeurs niet uit hun cabine te stappen en lopen zij zo min mogelijk risico om het coronavirus op te lopen en te verspreiden.

 • Openingstijden gemeentehuis en milieu- en composteerterrein

  Het gemeentehuis is de komende tijd beperkt open. De dienstverlening voor onze inwoners gaat zoveel als mogelijk door.

 • LIVEBLOG: Coronavirus (COVID-19)

  Via dit liveblog houden we u op de hoogte van de situatie in Tytsjerksteradiel rondom het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen. Op de site van de GGD Fryslân en de site van het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus, waaronder veelgestelde vragen en de geldende richtlijnen. Ook kunt u terecht bij het landelijke publieksnummer 0800-1351. Heeft u zelf klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en ga niet zelf naar het spreekuur. Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn: (070) 445 58 88.

 • Raad besluit over de Winkeltijdenverordening

  De gemeenteraad heeft op 27 februari gesproken over de winkeltijden in de gemeente. In 2016 heeft de gemeenteraad de ondernemers in de gemeente ruimte geboden om de winkel op zondag te openen.

 • Donderdag 19 maart geen inzameling Oud Papier en Karton (OPK) in Oentsjerk

  Donderdag 19 maart wordt er geen oud papier en karton ingezameld in Oentsjerk. Helaas zijn er op dit moment niet voldoende vrijwilligers beschikbaar om hierbij te helpen. Zodra er een nieuwe datum bekend wordt u hierover geïnformeerd.  

 • Hulp voor ondernemers

  Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hier vindt u de belangrijkste informatie.  


 • Bericht van burgemeester Jeroen Gebben: 'Kijk naar elkaar om'

  Beste mensen,

  Vandaag is de eerste coronabesmetting in onze gemeente vastgesteld. We zijn hier erg van geschrokken. Iedereen die persoonlijk met het virus te maken heeft, wens ik veel sterkte. Het kabinet heeft vergaande maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn echt nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken. 

 • Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort!

  Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen (16 maart 2020) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

 • Corona: Gemeente Tytsjerksteradiel is beperkt open

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft daarom besloten om medewerkers, indien mogelijk, tot en met 31 maart thuis te laten werken.

 • Eerste kievietsei gevonden in Tytsjerksteradiel

  Rinze van der Ploeg uit Kootstertille heeft gisteren het eerste kievitsei van Tytsjerksteradiel gevonden. Hij vond het ei om 08.00 uur nabij de Monnikenweg in Burgum.

 • Afvalestafette Tytsjerksteradiel van start

  In Tytsjerksteradiel ging vandaag de Afvalestafette van start. Met verschillende acties wil de gemeente, samen met Nederland Schoon, extra aandacht vestigen op het opruimen van zwerfafval. Vanuit Nederland Schoon was er vandaag ter ondersteuning een promotieteam aanwezig die langs de dorpen ging om inwoners te enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving schoon te houden. Ook verschillende ondernemers dragen hun steentje bij in het afvalvrij houden van de omgeving. Symbolisch overhandigde wethouder Andries Bouwman daarom vandaag de eerste afvalgrijper aan it Fiskhûs in Hurdegaryp.

 • Samen werken aan onderwijs en opvang voor toekomst jeugd

  De gemeente Tytsjerksteradiel wil zich de komende jaren met alle betrokken partners inzetten voor het behouden en versterken van de kwaliteit van onderwijs en opvang. ‘Onderwijs is meer dan het leren van een vak’, aldus onderwijswethouder Andries Bouwman. ‘Onderwijs gaat ook over het vormen van je eigen persoonlijkheid in de samenleving. Daarmee is het niet alleen een taak voor scholen of kinderopvangorganisaties. Het gaat ons allemaal aan.'

 • Wie wint de ‘Kultuerpriis’ en de ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ 2020?

  Naast de ‘Kultuerpriis’ reikt de gemeente Tytsjerksteradiel dit jaar voor het eerst de ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ uit. ‘Yn Tytsjerksteradiel binne jierliks tal fan bysûndere kulturele eveneminten. Wy roppe dêrom eltsenien op om ynwenners te nominearjen foar dizze prizen, want wy wolle harren graach beleanje foar harren ynset foar de kultuer yn ús gemeente,’ zegt wethouder Tytsy Willemsma. 

 • Gemeentesecretaris/directeur Erik van der Laan vertrekt bij gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

  Erik van der Laan, gemeentesecretaris van Achtkarspelen en directeur van de werkmaatschappij 8KTD, vertrekt per 1 april 2020. Van der Laan startte in 2013 bij gemeente Achtkarspelen. Hij kondigde in januari zijn vertrek aan, na bijna zeven jaar is hij toe aan nieuwe uitdagingen.

 • Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

  Afgelopen week ontvingen ruim 17.000 woningeigenaren in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een brief van de gemeente over de actie Geef gas met Energie!. Meteen stroomden de aanvragen voor een gratis energiescan binnen. Van de 600 beschikbare scans zijn er tot nu toe 500 aangevraagd. Dit betekent dat het beschikbare budget van gratis energiescans bijna op is. Door het grote aantal aanvragen moeten aanvragers rekening houden met een wachttijd van twee maanden.

 • Donderdag 19 maart Maitiidsmoeting

  Het gemeentebestuur (raad en college) nodigt u van harte uit voor onze Maitiidsmoeting op donderdag 19 maart. U bent welkom van 20.00 tot 22.00 uur in Brasserie Stania State in Oentsjerk. Samen met u vieren we graag de start van de lente en ontmoeten we elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

 • Sluiting woning in Hurdegaryp vanwege hennepkwekerij

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft dinsdag 25 februari een woning aan De Sinderhoven in Hurdegaryp gesloten. De woning is voor een periode van drie maanden gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. Hennepkwekerijen leiden tot overlast en zijn gevaarlijk voor de omgeving.

 • Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

  De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+-ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

 • Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

  Hoe ziet je woonwijk eruit over 10 jaar? Op welke plek plaatsen we een toekomstig windpark? Burgemeester Jeroen Gebben gaf vandaag in de raadszaal in Burgum het startsein voor het project “Data beleving”.  Dit innovatieve project richt zich op middelbare scholieren in de regio. Het doel is om scholieren enthousiast te maken voor een goede vervolgopleiding in Tech en data om deze kennis vervolgens in te kunnen zetten in de regio.

 • Lood in drinkwater

  Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken en de gezondste keuze. Maar soms kan te veel lood in kraanwater voorkomen. Als er in huis loden leidingen of nieuwe kranen en/of leidingen zijn, kan er lood in het kraanwater komen.

 • Grote opkomst bij Holocaustherdenking in Gytsjerk

  Ook in Tytsjerksteradiel hebben we gisteren de slachtoffers van de Holocaust herdacht bij het tijdelijke monument ‘Levenslicht’ in Gytsjerk.

 • Onthulling holocaustmonument Levenslicht in Gytsjerk en Burgum

  Tytsjerksteradiel staat stil bij 75 jaar vrijheid

  Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. Van 22 januari tot en met 27 januari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Gytsjerk en van 28 januari tot en met 2 februari bij het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn maandag 27 januari om 19.00 uur van harte welkom bij de herdenking bij het monument op de splitsing Rinia van Nautaweg (Noord) en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk.

 • Let op: per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling

  Alle wijzigingen hebben we voor jou op een rijtje gezet zodat je in één keer op de hoogte bent. Zo verruimen we bijvoorbeeld de openingstijden van de milieustraat en het composteerterrein en kun je gratis je huishoudelijk afval (gesorteerd) wegbrengen.

 • Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

  De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college en vervolgens de gemeenteraad op 19 september een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

Archief