Nieuws

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Let op! Burgumer strandje gesloten voor bezoekers!

  N.a.v. berichten dat kinderen zich op Hemelvaartsdag hebben verwond aan scherpe voorwerpen in het water, is het Burgumer strandje tot nader bericht gesloten. Het gebied is met lint afgezet. Maandag wordt er inspectie verricht.

  Wij verzoeken u om het afgezette terrein niet te betreden!

 • Pont Earnewâld vaart weer vanaf 21 mei

  Vanaf donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) vaart de pont van Earnewâld weer. Voorlopig vaart hij wekelijks op woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. In verband met het coronavirus zorgen we voor de nodige veiligheidsmaatregelen. We vragen u om ook op de pont 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 • Zwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk vanaf 1 juni weer geopend

  Naast zwembad De Wetterstins opent ook buitenzwembad De Sawn Doarpen uit Gytsjerk binnenkort weer haar deuren. Vanaf maandag 1 juni kunt u hier weer zwemmen. De organisatie is bezig om de richtlijnen te bepalen en alle voorbereidingen te treffen. In de week van 25 mei wordt er meer informatie gegeven over de opening. Deze informatie wordt gedeeld via de website www.sawndoarpen.nl en de Facebookpagina van het zwembad.

 • Een kaartje van de burgemeester

  Ouderen, zieken en eenzame mensen moeten het nog langer doen zonder bezoek, een praatje of een knuffel. De maatregelen helpen bij het bestrijden van het coronavirus, maar zijn juist voor deze inwoners heel zwaar. Helaas kan ik niet iedereen persoonlijk aandacht geven. Wel wil ik graag laten zien dat ik juist in deze tijd aan anderen denk.

 • Openstelling sanitair

  Gemeenschappelijke was-, wc en douchevoorzieningen op campings, vakantieparken, parken, natuurgebieden en stranden zijn in Nederland gesloten tot 1 juli 2020.

 • Commissaris Arno Brok op werkbezoek bij Interay Solutions in Burgum

  Vandaag bracht de Commissaris van de Koning Arno Brok een werkbezoek aan het bedrijf Interay Solutions in Burgum. Hij werd ontvangen en rondgeleid door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en Wessel Koning, directeur van Interay Solutions.

 • Heropening horeca per 1 juni

  Veel ondernemers hebben het nu moeilijk, ook in Tytsjerksteradiel. Wij staan in nauw contact met onze ondernemers. Wij bieden ze een luisterend oor, willen graag weten waar ze tegenaan lopen en welke impact ze verwachten op langere termijn. Zo vonden vorige week gesprekken plaats met een afvaardiging van de horecaondernemers.

 • Regio Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

  De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar.

 • Zwembad De Wetterstins vanaf maandag 18 mei stapsgewijs heropend

  Vanaf maandag 18 mei gaat zwembad De Wetterstins stapsgewijs weer open. De opening vraagt veel voorbereiding en aanpassingen voor het zwembad en het personeel. Daarom kunnen ze niet direct alle activiteiten en faciliteiten aanbieden zoals u van hen gewend bent.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet.

 • Brief richting sportaanbieders

  In de brief van 29 april hebben wij u geïnformeerd over het starten van de georganiseerde buitensport. Vanaf maandag 11 mei mogen volwassenen vanaf 19 jaar ook samen buiten trainen. Ook sportaanbieders die normaal gesproken in de zaal trainen, kunnen hier gebruik van maken.  Als sportgemeente zijn we hiermee ontzettend blij en willen we faciliteren waar mogelijk.

 • Afval scheiden, wat vindt u ervan?  

  Afvalinzameling gaat ook in deze tijd zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent. Mogelijk heeft u meer huishoudelijk afval nu u meer thuis bent. Hoe blijft u de baas over uw sortibak? De gemeente wil u graag helpen.

 • Versoepeling coronamaatregelen vanaf maandag 11 mei

  Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen. Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

  ‪Alle informatie over de versoepeling en de voorwaarden lees je op de website van de Rijksoverheid

 • Speech burgemeester Jeroen Gebben dodenherdenking Burgum

  Vandaag herdenken wij in heel Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle oorlogen daarna. We herdenken hen, die voor onze vrede en vrijheid hebben gevochten en daar hun grootste bezit, hun leven, aan hebben gegeven.

 • Help de kuikens van weidevogels

  Kuikens in het land, poes in de mand. Met deze slogan roepen wij en andere natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân kattenbezitters op hun huisdier ’s nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig omdat veel weidevogelkuikens het slachtoffer worden van onze huisdieren.

 • Jeugd kan weer buiten sporten

  Voor kinderen en jongeren is er vanaf woensdag 29 april weer ruimte voor georganiseerd buiten sporten. Ook verenigingen en sportscholen die normaal gesproken in de zaal trainen, kunnen met de kinderen en jeugd buiten gaan trainen. Als sportgemeente zijn we ontzettend blij hiermee en willen we faciliteren waar mogelijk.

 • Scholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open

  Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei 2020 hun deuren weer.

 • Uitwerking maatregel voor grote huishoudens grondstoffenbeleidsplan per 1 januari 2021

  Maatwerk voor grote huishoudens én huishoudens die op basis van medische argumentatie structureel niet uitkomen met de driewekelijkse inzameling van het huishoudelijk afval per 1 januari 2021

 • Aangepaste Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

  Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland, dit jaar op vrijdag 24 april. Vanwege het coronavirus was de Lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Normaal gesproken worden de inwoners die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, zodat de uitreiking een verrassing is. Dit jaar zijn nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau vrijdagochtend gebeld door burgemeester Jeroen Gebben. Thuis ontvingen ze een oranje boeket bloemen. Het opspelden van de lintjes gebeurt op een later moment. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe datum bepaald.

 • Oranje boven, oranje binnen

  Koningsdag ziet er door de coronacrisis dit jaar anders uit. Geen Koningsspelen, vrijmarkten, feestjes en gezamenlijke activiteiten. Dat betekent niet dat we de verjaardag van de Koning dit jaar overslaan. We vieren het alleen op een andere manier. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag!

 • Buitensporten weer toegestaan vanaf 29 april

  We verwachten dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om te starten met buitensporten. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden. Binnen gemeente Tytsjerksteradiel hebben wij hier een aantal richtlijnen voor opgesteld. Lees hier de brief aan onze sportaanbieders.

 • Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang

  Kinderopvangorganisaties uit Tytsjerksteradiel hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is dat de (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage, over de periode dat de peuteropvang als gevolg van de coronacrisis gesloten is, kan worden terugbetaald aan ouders. In afwachting van de extra middelen van het Rijk financiert de gemeente de ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de opvang van hun peuter(s).

 • Maatregelen corona verlengd

  Het kabinet heeft besloten de meeste Corona-maatregelen te verlengen tot en met 19 mei: Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden.

 • Openingstijden april, mei en juni

  De komende maanden zijn er verschillende feestdagen en dat betekent dat het gemeentehuis,de milieustraat en het composteerterrein op een aantal dagen gesloten zijn.

 • Hulp in coronatijd voor ouders

  De coronacrisis is een onzekere tijd voor iedereen. Het kan zorgen voor extra spanning in je gezin. We kunnen ons voorstellen dat het daarom fijn is dat je ergens je hart kunt luchten. Ook als je meer hulp nodig hebt, is het goed te weten bij welke instanties je terecht kunt.

 • Welke boom verdient de titel ‘Boom van het Jaar’?

  Bomen vertellen ons verhalen. Verhalen om gedeeld en steeds weer opnieuw verteld te worden. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en verhalen ‘groot en klein.’

 • Drones 'Fryslan fan Boppen' vliegen op 17 april over Burgum, Garyp en Earnewâld

  Wil je in deze bijzondere en lastige tijd iemand een hart onder de riem steken? De drones vliegen morgen over Tytsjerksteradiel en filmen tussen 09:00 - 11:00 uur Burgum, Garyp, Earnewâld. Woon je aan de route? Zwaai dan vanuit de eigen tuin of vanaf het balkon, organiseer een actie, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen.

 • Keep apart, stay united! #Fairtrade together

  Tytsjerksteradiel is Fairtradegemeente en Achtkarspelen is hard op weg om dat te worden. De werkgroep Fairtrade vraagt daarom aandacht voor Fairtrade, juist ook in deze tijd.

 • Vragenlijst: Schone energie Fryslân

  We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

 • 14 april vergadering Algemeen Bestuur Werkmaatschappij 8KTD

  Op dinsdag 14 april 2020 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur.

 • Voorjaarseditie Ondernemend Netwerk Noordoost online te lezen

  In de voorjaarseditie leest u inspirerende verhalen over het regionale bedrijfsleven. Ook in deze bijzondere tijden is de blik van de ondernemers in Noordoost-Friesland gericht op de toekomst.

 • Openluchtzwembad De Sawn Doarpen Gytsjerk tot 1 juni gesloten

  Openluchtzwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk zou oorspronkelijk op 25 april haar deuren weer openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar de gemeente heeft besloten dat het zwembad gesloten blijft tot in ieder geval 1 juni. We vinden dit erg jammer maar de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers staat voorop.

 • Werkzaamheden fase 2 ‘Herinrichten stationskwartier Hurdegaryp’ van start

  Op 20 april start de tweede fase van de werkzaamheden aan het stationskwartier in Hurdegaryp. In deze tweede fase is de Westeromwei afgesloten voor al het verkeer. Het asfalt van de Westeromwei tot aan het kruispunt met de Reidroas wordt verwijderd en opnieuw bestraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege juni afgerond.

 • Maatregelen bruggen, sluizen, pontjes en recreatieve voorzieningen

  Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen in verband met corona, blijven ook in Tytsjerksteradiel de beperkingen bij bruggen, sluizen, pontjes en recreatieve voorzieningen in stand. Dit geldt tot in ieder geval 20 mei. Ten aanzien van de brugbediening sluiten we aan bij de provinciale regeling. Met deze beperkingen sluiten we aan bij de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden.Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet. Vrijdag 3 april zijn zij te gast in Op ‘e Hichte.

 • Lokaal ondersteuningspakket voor ondernemers

  De gemeente Tytsjerksteradiel komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

 • Vertraging restauratie brug Aldtsjerk

  De restauratie van de monumentale brug in Aldtsjerk loopt vertraging op. Op 1 juni 2019 werd de brug aangereden door een vrachtwagen en moest de brug gerepareerd worden. Bij werkzaamheden aan de brug kwam aan het licht dat de oorspronkelijke staalconstructie uit 1926 op meerdere plekken is aangetast door corrosie. 

 • Gemeentehuis tijdelijk alleen open op afspraak

  Vanaf donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Burgum volledig gesloten voor publiek zonder afspraak. U kunt de komende tijd alleen ’s ochtends van 09.00-12.00 uur terecht met een afspraak. Dit geldt alleen voor de noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0511. Telefonisch zijn wij de gehele dag - op werkdagen - bereikbaar.

 • Informatie over huwelijken tot 1 juni

  Tijdens de persconferentie op 23 maart is meegedeeld dat kerkelijke huwelijken tijdens deze coronacrisis door mogen gaan en dat daar nog meer informatie over volgt. Op dit moment is de inhoud van wat er wel en niet mag, nog niet bij ons bekend. Wij verwachten deze informatie donderdag 26 maart te krijgen.

 • Help de afvalinzameling en zet uw container goed aan de weg

  De afvalinzameling is één van de belangrijke diensten van de gemeente die doorgaan. U kunt de chauffeurs van de afvalinzameling helpen door met een paar zaken rekening te houden. Hierdoor hoeven chauffeurs niet uit hun cabine te stappen en lopen zij zo min mogelijk risico om het coronavirus op te lopen en te verspreiden.

 • Openingstijden gemeentehuis en milieu- en composteerterrein

  Het gemeentehuis is de komende tijd beperkt open. De dienstverlening voor onze inwoners gaat zoveel als mogelijk door.

 • Raad besluit over de Winkeltijdenverordening

  De gemeenteraad heeft op 27 februari gesproken over de winkeltijden in de gemeente. In 2016 heeft de gemeenteraad de ondernemers in de gemeente ruimte geboden om de winkel op zondag te openen.

 • Donderdag 19 maart geen inzameling Oud Papier en Karton (OPK) in Oentsjerk

  Donderdag 19 maart wordt er geen oud papier en karton ingezameld in Oentsjerk. Helaas zijn er op dit moment niet voldoende vrijwilligers beschikbaar om hierbij te helpen. Zodra er een nieuwe datum bekend wordt u hierover geïnformeerd.  

 • Hulp voor ondernemers

  Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hier vindt u de belangrijkste informatie.  

 • Bericht van burgemeester Jeroen Gebben: 'Kijk naar elkaar om'

  Beste mensen,

  Vandaag is de eerste coronabesmetting in onze gemeente vastgesteld. We zijn hier erg van geschrokken. Iedereen die persoonlijk met het virus te maken heeft, wens ik veel sterkte. Het kabinet heeft vergaande maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn echt nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken. 

 • Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort!

  Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen (16 maart 2020) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

 • Corona: Gemeente Tytsjerksteradiel is beperkt open

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft daarom besloten om medewerkers, indien mogelijk, tot en met 31 maart thuis te laten werken.

 • Eerste kievietsei gevonden in Tytsjerksteradiel

  Rinze van der Ploeg uit Kootstertille heeft gisteren het eerste kievitsei van Tytsjerksteradiel gevonden. Hij vond het ei om 08.00 uur nabij de Monnikenweg in Burgum.

 • Afvalestafette Tytsjerksteradiel van start

  In Tytsjerksteradiel ging vandaag de Afvalestafette van start. Met verschillende acties wil de gemeente, samen met Nederland Schoon, extra aandacht vestigen op het opruimen van zwerfafval. Vanuit Nederland Schoon was er vandaag ter ondersteuning een promotieteam aanwezig die langs de dorpen ging om inwoners te enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving schoon te houden. Ook verschillende ondernemers dragen hun steentje bij in het afvalvrij houden van de omgeving. Symbolisch overhandigde wethouder Andries Bouwman daarom vandaag de eerste afvalgrijper aan it Fiskhûs in Hurdegaryp.

 • Samen werken aan onderwijs en opvang voor toekomst jeugd

  De gemeente Tytsjerksteradiel wil zich de komende jaren met alle betrokken partners inzetten voor het behouden en versterken van de kwaliteit van onderwijs en opvang. ‘Onderwijs is meer dan het leren van een vak’, aldus onderwijswethouder Andries Bouwman. ‘Onderwijs gaat ook over het vormen van je eigen persoonlijkheid in de samenleving. Daarmee is het niet alleen een taak voor scholen of kinderopvangorganisaties. Het gaat ons allemaal aan.'

 • Gemeentesecretaris/directeur Erik van der Laan vertrekt bij gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

  Erik van der Laan, gemeentesecretaris van Achtkarspelen en directeur van de werkmaatschappij 8KTD, vertrekt per 1 april 2020. Van der Laan startte in 2013 bij gemeente Achtkarspelen. Hij kondigde in januari zijn vertrek aan, na bijna zeven jaar is hij toe aan nieuwe uitdagingen.

 • Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

  Afgelopen week ontvingen ruim 17.000 woningeigenaren in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een brief van de gemeente over de actie Geef gas met Energie!. Meteen stroomden de aanvragen voor een gratis energiescan binnen. Van de 600 beschikbare scans zijn er tot nu toe 500 aangevraagd. Dit betekent dat het beschikbare budget van gratis energiescans bijna op is. Door het grote aantal aanvragen moeten aanvragers rekening houden met een wachttijd van twee maanden.

 • Donderdag 19 maart Maitiidsmoeting

  Het gemeentebestuur (raad en college) nodigt u van harte uit voor onze Maitiidsmoeting op donderdag 19 maart. U bent welkom van 20.00 tot 22.00 uur in Brasserie Stania State in Oentsjerk. Samen met u vieren we graag de start van de lente en ontmoeten we elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

 • Sluiting woning in Hurdegaryp vanwege hennepkwekerij

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft dinsdag 25 februari een woning aan De Sinderhoven in Hurdegaryp gesloten. De woning is voor een periode van drie maanden gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. Hennepkwekerijen leiden tot overlast en zijn gevaarlijk voor de omgeving.

 • Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

  De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+-ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

 • Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

  Hoe ziet je woonwijk eruit over 10 jaar? Op welke plek plaatsen we een toekomstig windpark? Burgemeester Jeroen Gebben gaf vandaag in de raadszaal in Burgum het startsein voor het project “Data beleving”.  Dit innovatieve project richt zich op middelbare scholieren in de regio. Het doel is om scholieren enthousiast te maken voor een goede vervolgopleiding in Tech en data om deze kennis vervolgens in te kunnen zetten in de regio.

 • Grote opkomst bij Holocaustherdenking in Gytsjerk

  Ook in Tytsjerksteradiel hebben we gisteren de slachtoffers van de Holocaust herdacht bij het tijdelijke monument ‘Levenslicht’ in Gytsjerk.

 • Onthulling holocaustmonument Levenslicht in Gytsjerk en Burgum

  Tytsjerksteradiel staat stil bij 75 jaar vrijheid

  Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. Van 22 januari tot en met 27 januari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Gytsjerk en van 28 januari tot en met 2 februari bij het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn maandag 27 januari om 19.00 uur van harte welkom bij de herdenking bij het monument op de splitsing Rinia van Nautaweg (Noord) en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk.

 • Let op: per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling

  Alle wijzigingen hebben we voor jou op een rijtje gezet zodat je in één keer op de hoogte bent. Zo verruimen we bijvoorbeeld de openingstijden van de milieustraat en het composteerterrein en kun je gratis je huishoudelijk afval (gesorteerd) wegbrengen.

 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

Archief