Nieuws

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Persconferentie corona dinsdag 13 oktober - Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

 • Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke starten met Hulpkaart

  Zaterdag 10 oktober start in Fryslân de publiekscampagne rond de Hulpkaart. De verantwoordelijke wethouders uit de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke zorgen met een filmpje voor de digitale aftrap van de campagne. Deze drie gemeenten zijn de eerste in Friesland waar inwoners een Hulpkaart, via het gebiedsteam, kunnen aanvragen.

 • Regio kiest voor Eemshaven als aansluitpunt voor windpark

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Aansluiting van dit windpark kan volgens de regiopartijen onder een aantal randvoorwaarden via de route Eemshaven-West. Dit is het definitieve, gezamenlijke advies dat de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen geven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naar verwachting neemt het ministerie begin november 2020 een besluit over het voorkeursalternatief (VKA), waarin het aansluitpunt en de kabelroute zijn opgenomen.

 • Vijf jaar KEaRN Buurtbemiddeling bekrachtigd met ondertekening convenant

  Op maandag 5 oktober jl. ondertekenden de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, woningcorporaties WoonFriesland en SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen) en welzijnsorganisatie KEaRN een convenant Buurtbemiddeling. Norma Klarenbeek, coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling, noemde het een belangrijk moment: “Het is een mooie basis om de samenwerking nog beter op elkaar af te stemmen!”

 • Kinderen met autisme krijgen eigen groep bij CBS De Paadwizer in Oentsjerk

  Binnenkort start bij CBS de Paadwizer in Oentsjerk een groep voor kinderen met een autismespectrumsyndroom (ASS). Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het opstarten van deze groep. 

 • Komt u naar het gemeentehuis? Draag een mondkapje!

  Sinds woensdag 30 september 2020 geldt er een dringend advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimten. Dat geldt dus ook voor de publiekshal in het gemeentehuis. Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Dan verzoeken wij u dringend om een mondkapje te dragen. Uiteraard zullen onze medewerkers dat ook doen.

 • Fryske berne- en jeugdboeken foar skoalbern en pjutten

  Wethâlder Andries Bouwman joech woansdei te moarn de ôftraap foar de Berneboekewike op basisskoalle De Ichtusschool yn Gytsjerk. Hy oerlange de skoalle in pakket mei Fryske boeken mei in wearde fan € 200,-.

 • Er worden weer bladkorven geplaatst (30-09-2020)

  Ook dit jaar worden er op meerdere locaties in de gemeente bladkorven neergezet.

  U kunt de gevallen bladeren in de korven kwijt. De gemeente zorgt voor het leeghalen van de korven. Op deze manier bestrijden we samen eventuele bladoverlast.

 • Wethouder Andries Bouwman reikt Global Goals boek uit aan basisscholen Tytsjerksteradiel

  Wethouder Andries Bouwman van de gemeente Tytsjerksteradiel bezocht vandaag een aantal basisscholen om het boek ‘Iedereen heeft een rood-roze hart’ van schrijfster Claudia Koole te overhandigen. Dit kinderboek is uitgebracht in het kader van het vijfjarig jubileum van de Global Goals. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat de lidstaten van de Verenigde Naties besloten om aan 17 verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te werken, met als uiteindelijk doel: een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030.

 • Tytsjerksteradiel reikt ‘Kultuerpriis’ en ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ uit

  Kunstfotograaf Johannes Bosgra uit Hurdegaryp heeft de ‘Kultuerpriis Tytsjerksteradiel 2020’ gewonnen. Uit handen van cultuurwethouder Tytsy Willemsma ontving hij zaterdag 19 september de prijs, bestaande uit een cheque ter waarde van € 1.000. Cultuurlab Het Achterland uit Burgum won de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Tytsjerksteradiel’. Het was de eerste keer dat deze prijs uitgereikt werd. Wethouder Willemsma overhandigde Dirk Bruinsma een cheque ter waarde van € 500.

 • Tytsjerksteradiel wil voorzieningenniveau in stand houden

  Tytsjerksteradiel presenteert in een tussenstap naar de begroting de keuzes die voorliggen om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Het college koerst voor het komende begrotingsjaar niet op een sluitende begroting, maar streeft naar een sluitend perspectief in de meerjarenraming.

 • Week van de portemonnee vanaf 28 september

  Gemeenten in ons land staan voor grote financiële uitdagingen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten worstelt met tekorten op het sociaal domein, zoals jeugdzorg en WMO. Voor Tytsjerksteradiel gaat het om een structureel tekort van 3,5 miljoen euro op een begroting van € 89 miljoen. We zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

 • Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zetten duurzame koers uit

  Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie waarin staat wanneer en hoe buurten en dorpen de komende jaren geleidelijk van het aardgas af gaan. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn de eerste Friese gemeenten die een concept warmtevisie gereed hebben. Ook is een duurzaamheidsagenda opgesteld waarin de koers is uitgezet om gemeentelijke ambities en landelijke opgaven te realiseren.

 • Ontdek De Alde Feanen tijdens Fête de la Nature festival op de fiets

  Nationaal Park De Alde Feanen introduceert tijdens Fête de la Nature Festival twee bijzondere nieuwe fietsroutes; de zogenaamde Dorpen- en Gastherenroute. De routes leiden de fietser langs mooie plekken in National Park De Alde Feanen en omgeving. Zo dragen ze bij aan de spreiding van toeristen in het nationaal park en  Friesland. De routes werden ontwikkeld in samenwerking met Merk Fryslân en Waddenagenda 2.0. Tijdens de aftrap van natuurfestival Fête de la Nature werden deze overhandigd aan Wethouders Felix van Beek van Gemeente Smallingerland en Gelbrig Hoekstra van Gemeente Tytsjerksteradiel.

 • Tijdelijk extra subsidie voor isoleren huis

  Inwoners van Fryslân krijgen tijdelijk extra subsidie als zij hun huis laten isoleren. Bijvoorbeeld met hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie of vloerisolatie. De provincie wil haar inwoners aanmoedigen om nú aan de slag te gaan en geeft hiervoor tijdelijk een extra tegemoetkoming. Deze geldt tot en met 31 december 2022 en zo lang er budget is.

 • Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE sector

  Ben jij ondernemer in de Friese toeristische sector en horeca en maak jij je klaar voor het anderhalvemeter toerisme? Investeer jij in de noodzakelijke aanpassingen om je bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kun je 50% subsidie aanvragen.

 • Opening dierenweide wetter en willepark

  Op 10 juli 2020 is de dierenweide op het Wetter en Willepark geopend. Hierbij werden de eerste geiten losgelaten door wethouder Tytsy Willemsma. Er lopen al kippen, loopeenden en ganzen in de dierenweide. “De dierenweide is een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud geworden. De komende jaren willen we meerdere oudhollandse huisdierenrassen een plek te geven in de dierenweide”, aldus wethouder Willemsma.

 • Uitreiking lintjes in Tytsjerksteradiel

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte vandaag aan zes inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding (lintje) uit. Het gaat om inwoners die jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan of een bijzonder prestatie hebben verricht. Deze inwoners worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Kruiskerk in Burgum.

 • Resultaten enquête afval scheiden

  De resultaten van de informatieve enquête over afvalscheiding zijn bekend! Deze enquête is verspreid onder alle huishoudens in de gemeente en kon tussen 8 mei en 8 juni 2020 worden ingevuld. Ruim 1400 inwoners hebben hun reactie gegeven. De resultaten geven handvatten om op specifieke thema’s inwoners extra te informeren over het scheiden van hun huishoudelijk afval.

 • Fotowedstrijd 'Simmer yn Tytsjerksteradiel'

  Het is zomer! Misschien wordt het een andere zomer dan dat je je in eerste instantie had voorgesteld en ga je niet ver op vakantie en breng je meer tijd door in je eigen omgeving. Wij zijn benieuwd hoe jij jouw zomer beleeft. Laat ons zien wat voor jou ‘Simmer yn Tytsjerksteradiel’ is en doe mee aan onze fotowedstrijd op de Facebookpagina van gemeente Tytsjerksteradiel. Wij zijn erg benieuwd naar je creativiteit!

 • Nieuwe versoepelingen sport

  Vanaf 1 juli mogen er weer sportwedstrijden worden gespeeld. Publiek mag aanwezig zijn en de sportkantines mogen weer open. Lees hieronder de brief aan de sportaanbieders.

 • Burgemeester Gebben sluit drugspanden in Noardburgum

  Burgemeester Jeroen Gebben van gemeente Tytsjerksteradiel heeft op donderdag 25 juni twee panden in Noardburgum gesloten. Beide panden zijn gesloten voor een periode van twee maanden.

 • Gemeentelijk Rioleringsplan ‘Wettersoarch’ vastgesteld door gemeenteraad

  De gemeente heeft een nieuw rioleringsplan opgesteld. Binnen het bebouwde gebied heeft de gemeente een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) hebben we vastgesteld hoe we invulling geven aan deze gemeentelijke watertaken.

 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2021! Kent u iemand die in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding? Vraag dan op tijd een lintje aan!

 • Doarpswebside Eastermar winner priis foar Fryske doarpssjoernalistyk yn Tytsjerksteradiel

  De webside fan Eastermar mei in artikel oer ‘Tip Toko’ is de winner fan de priis foar bêste Frysktalige bydrage oan de doarpssjoernalistyk yn Tytsjerksteradiel. Wethâlder Andries Bouwman hie de eare om dizze priis foar de earste kear út te rikken: “Jimme leden fan de redaksje binne ambassadeurs fan de Fryske taal en in foarbyld foar oare redaksjes fan doarpskranten en websiden yn ús gemeente”. De priisútrikking wie op woansdei 17 juny by de Tip Toko yn Eastermar. Hjir is ek it sjueryrapport bekend makke.

 • 23 juni vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD

  Op dinsdag 23 juni 2020 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur.

 • Avond4daagse dit jaar in aangepaste vorm

  Ondanks de coronacrisis kan de Avond4daagse ook dit jaar, in aangepaste vorm, doorgaan. De verschillende organiserende instanties hebben de handen ineen geslagen en komen nu met een alternatief onder de naam 'Avond4daagse - Home Edition'. Deze alternatieve 4daagse vindt plaats van 15 juni tot en met 31 augustus.

 • Aanvragen rijbewijs & afspraak maken in het gemeentehuis

  Door de coronamaatregelen is het niet altijd gemakkelijk om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Als uw rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020, mag u 7 maanden doorrijden binnen Europa met dit verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat uw rijbewijs verloopt. U blijft in die periode verzekerd en krijgt hiervoor geen boete als je staande wordt gehouden. Kijk voor de voorwaarden op www.rdw.nl.

 • Versoepeling 1,5 meter maatregel begeleid sporten voor jongeren van 13 t/m 18 jaar

  Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar is de maatregel voor het houden van 1,5 meter afstand versoepeld. Zij mogen nu, net zoals kinderen onder de 12 jaar, buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de (sport)activiteit georganiseerd en begeleid is door professionals of een sportvereniging. Lees meer informatie over de regels rondom het sporten in de noodverordening van de Veiligheidsregio.

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen vanaf 15 juni weer te gebruiken

  Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en jachthavens zijn vanaf 15 juni weer open. Ook de toiletten voor dagrecreatie bij parken, stranden, pretparken, dierentuinen kunnen vanaf die dag weer gebruikt worden.

 • Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Compensatie voor de negatieve effecten van de aansluiting is voor de regiopartijen een randvoorwaarde. Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

 • Vrijdag 12 juni vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

  Op vrijdag 12 juni vergadert van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’. Deze vergadering is openbaar en vindt digitaal plaats via Microsoft Teams.

 • Naar een restaurant of café vanaf 1 juni?

  Vanaf 1 juni 12.00 uur mogen restaurants en cafés weer open en kunnen terrassen bij horeca weer gasten ontvangen. Een moment waar veel ondernemers en bezoekers naar uit kijken! Brengt u binnenkort een bezoek aan een restaurant of café, hou dan rekening met onderstaande informatie.

 • Werkzaamheden aan brug in Aldtsjerk gereed

  De werkzaamheden aan de brug in Aldtsjerk zijn gereed. De brug is weer volledig te gebruiken en zelf te bedienen. 

 • Pont in Wyns vaart vanaf 30 mei weer

  Het pontje in Wyns, de Wynser oerset, vaart vanaf 30 mei weer op de reguliere tijden. Vanwege de coronamaatregelen was het langere tijd niet mogelijk om met de pont te varen.

 • Zonnepont Suwald vaart vanaf zaterdag 30 mei weer dagelijks

  De zonnepont van Suwâld gaat weer varen! Vanaf a.s. zaterdag 30 mei vaart de pont weer dagelijks tussen Suwâld en Garyp. De tijden zijn zoals u eerder gewend was: doorlopend tussen 10:00 uur en 18:00 uur. Ook het pontje in Wyns, de Wynser oerset, vaart vanaf zaterdag 30 mei weer op de reguliere tijden.

 • Het Burgumer strandje morgen weer open voor publiek

  Nadat kinderen zich op Hemelvaartsdag hadden verwond aan scherpe voorwerpen in het water, is het Burgumer strandje direct gesloten voor het publiek.

 • Let op! Burgumer strandje gesloten voor bezoekers!

  N.a.v. berichten dat kinderen zich op Hemelvaartsdag hebben verwond aan scherpe voorwerpen in het water, is het Burgumer strandje tot nader bericht gesloten. Het gebied is met lint afgezet. Maandag wordt er inspectie verricht.

  Wij verzoeken u om het afgezette terrein niet te betreden!

 • Pont Earnewâld vaart weer vanaf 21 mei

  Vanaf donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) vaart de pont van Earnewâld weer. Voorlopig vaart hij wekelijks op woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. In verband met het coronavirus zorgen we voor de nodige veiligheidsmaatregelen. We vragen u om ook op de pont 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 • Zwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk vanaf 1 juni weer geopend

  Naast zwembad De Wetterstins opent ook buitenzwembad De Sawn Doarpen uit Gytsjerk binnenkort weer haar deuren. Vanaf maandag 1 juni kunt u hier weer zwemmen. De organisatie is bezig om de richtlijnen te bepalen en alle voorbereidingen te treffen. In de week van 25 mei wordt er meer informatie gegeven over de opening. Deze informatie wordt gedeeld via de website www.sawndoarpen.nl en de Facebookpagina van het zwembad.

 • Een kaartje van de burgemeester

  Ouderen, zieken en eenzame mensen moeten het nog langer doen zonder bezoek, een praatje of een knuffel. De maatregelen helpen bij het bestrijden van het coronavirus, maar zijn juist voor deze inwoners heel zwaar. Helaas kan ik niet iedereen persoonlijk aandacht geven. Wel wil ik graag laten zien dat ik juist in deze tijd aan anderen denk.

 • Openstelling sanitair

  Gemeenschappelijke was-, wc en douchevoorzieningen op campings, vakantieparken, parken, natuurgebieden en stranden zijn in Nederland gesloten tot 1 juli 2020.

 • Commissaris Arno Brok op werkbezoek bij Interay Solutions in Burgum

  Vandaag bracht de Commissaris van de Koning Arno Brok een werkbezoek aan het bedrijf Interay Solutions in Burgum. Hij werd ontvangen en rondgeleid door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en Wessel Koning, directeur van Interay Solutions.

 • Regio Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

  De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar.

 • Zwembad De Wetterstins vanaf maandag 18 mei stapsgewijs heropend

  Vanaf maandag 18 mei gaat zwembad De Wetterstins stapsgewijs weer open. De opening vraagt veel voorbereiding en aanpassingen voor het zwembad en het personeel. Daarom kunnen ze niet direct alle activiteiten en faciliteiten aanbieden zoals u van hen gewend bent.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet.

 • Brief richting sportaanbieders

  In de brief van 29 april hebben wij u geïnformeerd over het starten van de georganiseerde buitensport. Vanaf maandag 11 mei mogen volwassenen vanaf 19 jaar ook samen buiten trainen. Ook sportaanbieders die normaal gesproken in de zaal trainen, kunnen hier gebruik van maken.  Als sportgemeente zijn we hiermee ontzettend blij en willen we faciliteren waar mogelijk.

 • Speech burgemeester Jeroen Gebben dodenherdenking Burgum

  Vandaag herdenken wij in heel Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle oorlogen daarna. We herdenken hen, die voor onze vrede en vrijheid hebben gevochten en daar hun grootste bezit, hun leven, aan hebben gegeven.

 • Uitwerking maatregel voor grote huishoudens grondstoffenbeleidsplan per 1 januari 2021

  Maatwerk voor grote huishoudens én huishoudens die op basis van medische argumentatie structureel niet uitkomen met de driewekelijkse inzameling van het huishoudelijk afval per 1 januari 2021

 • Aangepaste Lintjesregen in Tytsjerksteradiel

  Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland, dit jaar op vrijdag 24 april. Vanwege het coronavirus was de Lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Normaal gesproken worden de inwoners die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, zodat de uitreiking een verrassing is. Dit jaar zijn nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau vrijdagochtend gebeld door burgemeester Jeroen Gebben. Thuis ontvingen ze een oranje boeket bloemen. Het opspelden van de lintjes gebeurt op een later moment. Landelijk wordt hiervoor een nieuwe datum bepaald.

 • Oranje boven, oranje binnen

  Koningsdag ziet er door de coronacrisis dit jaar anders uit. Geen Koningsspelen, vrijmarkten, feestjes en gezamenlijke activiteiten. Dat betekent niet dat we de verjaardag van de Koning dit jaar overslaan. We vieren het alleen op een andere manier. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag!

 • Buitensporten weer toegestaan vanaf 29 april

  We verwachten dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om te starten met buitensporten. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden. Binnen gemeente Tytsjerksteradiel hebben wij hier een aantal richtlijnen voor opgesteld. Lees hier de brief aan onze sportaanbieders.

 • Gemeente komt ouders zonder recht kinderopvangtoeslag tegemoet in ouderbijdrage peuteropvang

  Kinderopvangorganisaties uit Tytsjerksteradiel hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is dat de (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage, over de periode dat de peuteropvang als gevolg van de coronacrisis gesloten is, kan worden terugbetaald aan ouders. In afwachting van de extra middelen van het Rijk financiert de gemeente de ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de opvang van hun peuter(s).

 • Openingstijden april, mei en juni

  De komende maanden zijn er verschillende feestdagen en dat betekent dat het gemeentehuis,de milieustraat en het composteerterrein op een aantal dagen gesloten zijn.

 • Hulp in coronatijd voor ouders

  De coronacrisis is een onzekere tijd voor iedereen. Het kan zorgen voor extra spanning in je gezin. We kunnen ons voorstellen dat het daarom fijn is dat je ergens je hart kunt luchten. Ook als je meer hulp nodig hebt, is het goed te weten bij welke instanties je terecht kunt.

 • Welke boom verdient de titel ‘Boom van het Jaar’?

  Bomen vertellen ons verhalen. Verhalen om gedeeld en steeds weer opnieuw verteld te worden. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en verhalen ‘groot en klein.’

 • Drones 'Fryslan fan Boppen' vliegen op 17 april over Burgum, Garyp en Earnewâld

  Wil je in deze bijzondere en lastige tijd iemand een hart onder de riem steken? De drones vliegen morgen over Tytsjerksteradiel en filmen tussen 09:00 - 11:00 uur Burgum, Garyp, Earnewâld. Woon je aan de route? Zwaai dan vanuit de eigen tuin of vanaf het balkon, organiseer een actie, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen.

 • Vragenlijst: Schone energie Fryslân

  We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

 • 14 april vergadering Algemeen Bestuur Werkmaatschappij 8KTD

  Op dinsdag 14 april 2020 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur.

 • Voorjaarseditie Ondernemend Netwerk Noordoost online te lezen

  In de voorjaarseditie leest u inspirerende verhalen over het regionale bedrijfsleven. Ook in deze bijzondere tijden is de blik van de ondernemers in Noordoost-Friesland gericht op de toekomst.

 • Openluchtzwembad De Sawn Doarpen Gytsjerk tot 1 juni gesloten

  Openluchtzwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk zou oorspronkelijk op 25 april haar deuren weer openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar de gemeente heeft besloten dat het zwembad gesloten blijft tot in ieder geval 1 juni. We vinden dit erg jammer maar de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers staat voorop.

 • Werkzaamheden fase 2 ‘Herinrichten stationskwartier Hurdegaryp’ van start

  Op 20 april start de tweede fase van de werkzaamheden aan het stationskwartier in Hurdegaryp. In deze tweede fase is de Westeromwei afgesloten voor al het verkeer. Het asfalt van de Westeromwei tot aan het kruispunt met de Reidroas wordt verwijderd en opnieuw bestraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege juni afgerond.

 • Vragen aan de burgemeesters over corona? Stel ze in Op’e Hichte

  Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden.Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet. Vrijdag 3 april zijn zij te gast in Op ‘e Hichte.

 • Lokaal ondersteuningspakket voor ondernemers

  De gemeente Tytsjerksteradiel komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

 • Gemeentehuis tijdelijk alleen open op afspraak

  Vanaf donderdag 26 maart is het gemeentehuis in Burgum volledig gesloten voor publiek zonder afspraak. U kunt de komende tijd alleen ’s ochtends van 09.00-12.00 uur terecht met een afspraak. Dit geldt alleen voor de noodzakelijke zaken die niet kunnen wachten. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0511. Telefonisch zijn wij de gehele dag - op werkdagen - bereikbaar.

 • Vertraging restauratie brug Aldtsjerk

  De restauratie van de monumentale brug in Aldtsjerk loopt vertraging op. Op 1 juni 2019 werd de brug aangereden door een vrachtwagen en moest de brug gerepareerd worden. Bij werkzaamheden aan de brug kwam aan het licht dat de oorspronkelijke staalconstructie uit 1926 op meerdere plekken is aangetast door corrosie. 

 • Informatie over huwelijken tot 1 juni

  Tijdens de persconferentie op 23 maart is meegedeeld dat kerkelijke huwelijken tijdens deze coronacrisis door mogen gaan en dat daar nog meer informatie over volgt. Op dit moment is de inhoud van wat er wel en niet mag, nog niet bij ons bekend. Wij verwachten deze informatie donderdag 26 maart te krijgen.

 • Help de afvalinzameling en zet uw container goed aan de weg

  De afvalinzameling is één van de belangrijke diensten van de gemeente die doorgaan. U kunt de chauffeurs van de afvalinzameling helpen door met een paar zaken rekening te houden. Hierdoor hoeven chauffeurs niet uit hun cabine te stappen en lopen zij zo min mogelijk risico om het coronavirus op te lopen en te verspreiden.

 • Raad besluit over de Winkeltijdenverordening

  De gemeenteraad heeft op 27 februari gesproken over de winkeltijden in de gemeente. In 2016 heeft de gemeenteraad de ondernemers in de gemeente ruimte geboden om de winkel op zondag te openen.

 • Donderdag 19 maart geen inzameling Oud Papier en Karton (OPK) in Oentsjerk

  Donderdag 19 maart wordt er geen oud papier en karton ingezameld in Oentsjerk. Helaas zijn er op dit moment niet voldoende vrijwilligers beschikbaar om hierbij te helpen. Zodra er een nieuwe datum bekend wordt u hierover geïnformeerd.  

 • Hulp voor ondernemers

  Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. Hier vindt u de belangrijkste informatie.  

 • Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort!

  Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen (16 maart 2020) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

 • Corona: Gemeente Tytsjerksteradiel is beperkt open

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft daarom besloten om medewerkers, indien mogelijk, tot en met 31 maart thuis te laten werken.

 • Eerste kievietsei gevonden in Tytsjerksteradiel

  Rinze van der Ploeg uit Kootstertille heeft gisteren het eerste kievitsei van Tytsjerksteradiel gevonden. Hij vond het ei om 08.00 uur nabij de Monnikenweg in Burgum.

 • Afvalestafette Tytsjerksteradiel van start

  In Tytsjerksteradiel ging vandaag de Afvalestafette van start. Met verschillende acties wil de gemeente, samen met Nederland Schoon, extra aandacht vestigen op het opruimen van zwerfafval. Vanuit Nederland Schoon was er vandaag ter ondersteuning een promotieteam aanwezig die langs de dorpen ging om inwoners te enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving schoon te houden. Ook verschillende ondernemers dragen hun steentje bij in het afvalvrij houden van de omgeving. Symbolisch overhandigde wethouder Andries Bouwman daarom vandaag de eerste afvalgrijper aan it Fiskhûs in Hurdegaryp.

 • Samen werken aan onderwijs en opvang voor toekomst jeugd

  De gemeente Tytsjerksteradiel wil zich de komende jaren met alle betrokken partners inzetten voor het behouden en versterken van de kwaliteit van onderwijs en opvang. ‘Onderwijs is meer dan het leren van een vak’, aldus onderwijswethouder Andries Bouwman. ‘Onderwijs gaat ook over het vormen van je eigen persoonlijkheid in de samenleving. Daarmee is het niet alleen een taak voor scholen of kinderopvangorganisaties. Het gaat ons allemaal aan.'

 • Donderdag 19 maart Maitiidsmoeting

  Het gemeentebestuur (raad en college) nodigt u van harte uit voor onze Maitiidsmoeting op donderdag 19 maart. U bent welkom van 20.00 tot 22.00 uur in Brasserie Stania State in Oentsjerk. Samen met u vieren we graag de start van de lente en ontmoeten we elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

 • Actie “Geef Gas met Energie!” zeer voortvarend van start

  Afgelopen week ontvingen ruim 17.000 woningeigenaren in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een brief van de gemeente over de actie Geef gas met Energie!. Meteen stroomden de aanvragen voor een gratis energiescan binnen. Van de 600 beschikbare scans zijn er tot nu toe 500 aangevraagd. Dit betekent dat het beschikbare budget van gratis energiescans bijna op is. Door het grote aantal aanvragen moeten aanvragers rekening houden met een wachttijd van twee maanden.

 • Sluiting woning in Hurdegaryp vanwege hennepkwekerij

  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft dinsdag 25 februari een woning aan De Sinderhoven in Hurdegaryp gesloten. De woning is voor een periode van drie maanden gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. Hennepkwekerijen leiden tot overlast en zijn gevaarlijk voor de omgeving.

 • Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

  De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+-ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

 • Middelbare scholieren Tytsjerksteradiel zetten de Wâlden in 3D op de kaart

  Hoe ziet je woonwijk eruit over 10 jaar? Op welke plek plaatsen we een toekomstig windpark? Burgemeester Jeroen Gebben gaf vandaag in de raadszaal in Burgum het startsein voor het project “Data beleving”.  Dit innovatieve project richt zich op middelbare scholieren in de regio. Het doel is om scholieren enthousiast te maken voor een goede vervolgopleiding in Tech en data om deze kennis vervolgens in te kunnen zetten in de regio.

 • Grote opkomst bij Holocaustherdenking in Gytsjerk

  Ook in Tytsjerksteradiel hebben we gisteren de slachtoffers van de Holocaust herdacht bij het tijdelijke monument ‘Levenslicht’ in Gytsjerk.

 • Onthulling holocaustmonument Levenslicht in Gytsjerk en Burgum

  Tytsjerksteradiel staat stil bij 75 jaar vrijheid

  Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. Van 22 januari tot en met 27 januari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Gytsjerk en van 28 januari tot en met 2 februari bij het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn maandag 27 januari om 19.00 uur van harte welkom bij de herdenking bij het monument op de splitsing Rinia van Nautaweg (Noord) en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk.

 • Let op: per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling

  Alle wijzigingen hebben we voor jou op een rijtje gezet zodat je in één keer op de hoogte bent. Zo verruimen we bijvoorbeeld de openingstijden van de milieustraat en het composteerterrein en kun je gratis je huishoudelijk afval (gesorteerd) wegbrengen.

 • Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

  De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college en vervolgens de gemeenteraad op 19 september een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

Archief