Nieuws

Nieuws

 • Rond de feestdagen reizen met jobinder? Boek op tijd uw wmo-rit!

  Wilt u rond de kerstdagen en oud & nieuw naar vrienden of familie dan is het belangrijk dat u op tijd uw WMO-rit boekt. Tijdens de feestdagen is het niet mogelijk een WMO-rit te boeken. 

 • Gemeente Tytsjerksteradiel stopt voorlopig met dienstverlening via Whatsapp

  Vanaf 7 december 2019 is het helaas niet meer mogelijk om de gemeente Tytsjerksteradiel een Whatsapp-bericht te sturen.  

  Whatsapp heeft onlangs de gebruikersvoorwaarden voor overheden aangepast en biedt daardoor geen goede en werkbare oplossing meer. Daarom heeft de gemeente Tytsjerksteradiel besloten eerst te stoppen met het gebruik van dit kanaal, totdat er ook voor overheden een goede oplossing is gerealiseerd.

 • Nieuwe openingstijden gemeentehuis Tytsjerksteradiel

  Het gemeentehuis in Burgum is per 1 december op andere tijden geopend. De gemeente gaat de dienstverlening anders organiseren omdat het aantal bezoekers aan de balies sterk afneemt.

 • Wijzigingen minimaregelingen per 01-01-2020

  In april van dit jaar heeft de gemeenteraad de plannen met het Sociaal Domein vastgesteld. Deze plannen staan in het Beleidskader Sociaal Domein. Deze nieuwe plannen zijn nodig omdat de gemeente voor de uitvoering van de wetten in het Sociaal Domein steeds minder geld krijgt van het Rijk, maar nog steeds heel veel moet doen.

  De gemeente neemt daarom maatregelen om het uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Er is ook gekeken hoe de minimaregelingen aangepast kunnen worden. We hebben ons best gedaan om de gevolgen voor u zo klein mogelijk te houden, maar het blijft niet allemaal zoals u het gewend was. Soms is het een verbetering, soms is het een verslechtering, soms verandert de aanvraagprocedure en sommige dingen blijven gelijk.

 • Koninklijke erepenning voor Christelijke Fanfare De Lofstem uit Sumar

  Christelijke Fanfare “De Lofstem” in Sumar bestaat dit jaar 100 jaar. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke erepenning toegekend aan deze muziekvereniging in gemeente Tytsjerksteradiel. De Erepenning werd zaterdag 23 november tijdens het jubileumconcert door burgemeester Jeroen Gebben uitgereikt aan Trynke van der Veer, voorzitter van De Lofstem. De erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van De Lofstem.

 • Gemeentehuis kleurt oranje voor campagne tegen vrouwengeweld

  De gemeente Tytsjerksteradiel zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt het gemeentehuis van 25 november tot 10 december oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 • Verwijderen noodbrug en terugplaatsen brugdek Aldtsjerk

  Na de aanrijding met de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk is de bovenbouw verwijderd en kon de brug niet meer worden bediend. Om vaarverkeer tijdens het vaarseizoen mogelijk te maken hebben we in juli een noodbrug geplaatst. Op donderdag 28 november plaatsen we het oorspronkelijke brugdek zonder bovenbouw terug. Hierdoor is de brug die dag vanaf 07:00 tot het einde van de middag gestremd voor alle verkeer. Voor fietsers geldt een omleiding via Hjelburd en Klaas Douwesweg. Voor voetgangers is er geen alternatieve route beschikbaar. Autoverkeer kan via de provinciale weg rijden.

 • Ontheffing aanvragen voor carbid schieten kan tot 1 december

  Het afschieten van carbid is een echte traditie op oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voordat u carbid afschiet, hebt u ontheffing nodig van de gemeente.

 • Ondernemers en college Tytsjerksteradiel ontbijten samen op de Dag van de Ondernemer

  Op de Dag van de ondernemer organiseerde het college van B&W in Tytsjerksteradiel een ontbijt met ondernemers die te maken hebben met de gevolgen van de stikstof- en PFAS-problematiek. Tien ondernemers uit het grondverzet, de bouw, hoveniers en de landbouw schoven aan om over deze actuele problematiek van gedachten te wisselen. Er was volop de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen, oplossingen van ondernemers te bespreken en wat de gemeente hierin kan betekenen.

 • Drie kwaliteitsscenario’s voor nieuw rioleringsplan ‘Wettersoarch’

  Voor het opstellen van het nieuwe verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) ‘Wettersoarch’ zijn drie kwaliteitsscenario’s opgesteld. In de beleidskeuzenotitie zijn de mogelijke scenario’s beschreven.

 • Brasserie Om de Dobben en Bouwbedrijf Swart winnen Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel 2019

  Woensdagavond 13 november zijn Brasserie om de Dobben uit Burgum en Bouwbedrijf Swart uit Eastermar uitgeroepen tot winnaars van de Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel 2019. Bij het stemmen op de publieksprijs kwam De Timmermantsjoender uit Garyp als winnaar uit de bus. De uitreiking van de prijzen vond plaats in Glinstrastate te Burgum. Gemeente Tytsjerksteradiel en Rabobank Drachten Noordoost Friesland organiseerden de Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel dit jaar voor het eerst. Met dit initiatief willen de beide organisatoren hun waardering voor het bedrijfsleven in de gemeente uitspreken. De prijs past bij een gemeente die zich voor de tweede keer op rij de meest MKB-vriendelijkste gemeente van Fryslân mag noemen.

 • Vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

  Op 6 december 2019 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’. De vergadering start om 14:00 uur en vindt plaats op het kantoor van Caparis NV aan de Ampèrelaan 2 in Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

 • Kinderen brengen burgemeester gezond ontbijt in gemeentehuis

  Vanochtend brachten 13 leerlingen van groep 6 van CBS ‘De Paadwizer’ uit Oentsjerk een ontbijtje bij burgemeester Jeroen Gebben in het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met het Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2800 basisscholen.

 • Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gaan samen voor lokaal sportakkoord

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gaan samen aan de slag met een lokaal sportakkoord. In januari van het komend jaar start een sportformateur met de procesbegeleiding voor het opstellen van dat akkoord. Daarin maken lokale partijen, zoals de gemeente en sportaanbieders, afspraken met elkaar. ‘Over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken’, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel. ‘Hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen’, vult wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen aan. ‘De regeling past prima in het ingezette beleid zoals door beide raden vastgesteld en is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord’.

 • Wegwerkzaamheden en stremming doorgaande weg Tytsjerk

  De doorgaande weg door Tytsjerk binnen de bebouwde kom is aan onderhoud toe. De weg is daarom afgesloten van 28 oktober tot uiterlijk 29 november.

 • Aanwijzing lokale publieke media-instelling

  De huidige aanwijzingstermijn van vijf jaar voor de lokale omroep verloopt op 3 juli 2020. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Tytsjerksteradiel, kunnen voor 4 januari 2020 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tekenen samen voor Jongeren Op Gezond Gewicht

  In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krijgen alle jongens en meiden de komende jaren nog meer de mogelijkheid om gezond op te groeien. Wethouders Margreet Jonker (Achtkarspelen) en Andries Bouwman (Tytsjerksteradiel) plaatsten maandag 7 oktober hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

 • Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling afval

  De gemeente Tytsjerksteradiel werkt aan betere scheiding en inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor heeft het college en vervolgens de gemeenteraad op 19 september een grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

 • Aangepaste dienstverlening voor buitenmedewerkers door hoge temperaturen

  Door de hoge temperaturen van de aankomende dagen werkt het buitenpersoneel van woensdag t/m vrijdag volgens een aangepast schema. Dit betekent het volgende:

 • Zwembad De Wetterstins gedurende zomerperiode gesloten

  Het zwembad de Wetterstins is gesloten van maandag 15 juli tot en met zondag 25 augustus. Toch zwemmen in de zomerperiode? Je kunt terecht in het buitenbad De Sawn Doarpen in Gytsjerk. Dit bad is de hele zomer geopend. Kijk voor de openingstijden op www.sawndoarpen.nl

 • Plaatsing tijdelijke noodbrug in Aldtsjerk

  Op dinsdag 11 juni is de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk aangereden door een vrachtwagen. De bovenbouw van de brug is hierbij dusdanig beschadigd dat er gevaar dreigde voor instorting. Diezelfde dag is besloten de gehele bovenbouw te verwijderen en voor reparatie af te voeren. Hier lees je wat de consequenties zijn voor voetgangers, fietsers, autoverkeer en scheepvaart.

 • Brug in Aldtsjerk

  Op dinsdag 11 juni is de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk aangereden door een vrachtwagen. De bovenbouw van de brug is hierbij dusdanig beschadigd dat er gevaar dreigde voor instorting. Nog diezelfde dag is besloten de gehele bovenbouw te verwijderen en voor reparatie af te voeren. Door het ongemak is de brug één dag gestremd geweest voor alle verkeer.

 • Brug Aldtsjerk weer open voor wegverkeer, stremming vaarverkeer nog van kracht

  Update 11/6 21.45 uur: De brug in de Van Sminiaweg in Aldtsjerk is weer open voor wegverkeer. De stremming voor het vaarverkeer blijft tot nader bericht van kracht. De oude brug in het dorp werd vanmorgen aangereden door een vrachtwagen. De aanrijding heeft de bovenbouw van de brug zo beschadigd dat er gevaar dreigde voor instorting. De gehele bovenbouw is daarom vandaag verwijderd voor reparatie.

 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noardlike Fryske Wâlden

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekproducten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.