Een in- of uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Om een in- of uitrit aan te mogen leggen, moet de gemeente u een omgevingsvergunning verlenen. Voor het bespreken vooraf of voor hulp bij het indienen van een omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken met de Balie Bouwen en Wenjen.

Vraag de omgevingsvergunning aan

Wat kost het?

U betaalt € 49,65. Daarnaast zijn de kosten voor de aanleg van een uitrit over gemeentegrond en/of voorzieningen in verband met de aanleg voor uw rekening.