U bent verplicht om alle wijzigingen die voor het recht op de uitkering belangrijk zijn aan ons door te geven. De formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Hoe werkt het?

Alle informatie over de formulieren vindt u in de handleiding status- en wijzigingsformulieren onderaan deze pagina. Als u iets door wilt geven en u bent uw lege wijzigingsformulier kwijt, dan kunt u hiernaast een nieuw formulier downloaden.

Wijzigingsformulier

U kunt wijzigingen in uw situatie doorgeven met een wijzigingsformulier. Dit formulier levert u alleen in als er iets verandert. Dit doet u binnen 7 dagen na de wijziging. Nadat wij het (ondertekende!) wijzigingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt u automatisch binnen 10 werkdagen een nieuw formulier van ons.

Statusformulier

U ontvangt één keer per jaar een statusformulier, behalve als u in een crisisopvang zit of maandelijks een inkomstenformulier moet inleveren. Op het statusformulier staan de gegevens die bij ons bekend zijn en die belangrijk zijn voor het vaststellen van het recht op uitkering. U controleert of uw gegevens juist zijn en geeft eventuele veranderingen in de gegevens op het formulier aan. Hierna stuurt u het ondertekende formulier terug. Ook wanneer er niets is veranderd.

Gaat u op vakantie? Vergeet niet om dit van tevoren door te geven.

Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt, wilt u wel eens met vakantie. Hier zijn wel regels aan verbonden. Er geldt een maximumperiode en u moet uw vakantie altijd 4 weken van tevoren doorgeven met het wijzigingsformulier.

Waarom moet ik een vakantie melden?

Dit is een onderdeel van de informatieplicht uit de Participatiewet. Het is voor uw consulent ook belangrijk om te weten dat u een periode niet aanwezig bent. Reageert u namelijk niet op brieven van uw consulent, dan kan het gebeuren dat dit nadelig financiële gevolgen kan geven. Als u op tijd meldt dat u er niet bent, voorkomt u problemen.

Hoe lang mag ik in het buitenland zijn?

Iedereen mag maximaal 4 weken per jaar in het buitenland zijn, bijvoorbeeld met vakantie.

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken met behoud van uitkering met vakantie. Om problemen met uw uitkering te voorkomen adviseren wij u om bij twijfel altijd contact op te nemen met uw consulent.