U kunt een bijstandsuitkering van de gemeente krijgen als u geen of te weinig inkomsten en niet veel vermogen heeft. U krijgt dan iedere maand geld van de gemeente om de kosten van het levensonderhoud te kunnen betalen.

Met informatie over de Participatiewet vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

Voorwaarden

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • u bent ouder dan 18 jaar;
  • u heeft onvoldoende inkomsten of vermogen om uw gewone bestaanskosten te kunnen betalen. De bijstandsnormen vindt u in het bestand Normen Participatiewet, januari 2023.

Arbeidsplicht

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

  • u zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan;
  • u gebruikt een voorziening van de gemeente  die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn;
  • u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

Als u zich hier niet aan houdt kan de gemeente het recht op de uitkering tijdelijk lager vaststellen. U krijgt dan minder uitkering.

Inlichtingenplicht

Binnen de Participatiewet geldt voor u - en uw eventuele partner - de inlichtingenplicht. Dit houdt het volgende in:

  • u moet, op verzoek of zo snel mogelijk uit zichzelf, alles doorgeven dat van invloed kan zijn op het recht op de bijstandsuitkering of de arbeidsinschakeling.

Als u niet of niet voldoende aan de inlichtingenplicht voldoet, dan moet de gemeente het recht op de uitkering herzien of intrekken. Dit kan betekenen dat de gemeente bijstand terugvordert. Daarnaast bepaalt de gemeente of er een boete opgelegd moet worden.