U  mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Of gebruikt u reclameverlichting? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren. 

Rondom de Tweede Kamerverkiezing zijn er speciale regels voor het plaatsen van reclame

Hoe werkt het?

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD(externe link). Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Aanvullende informatie

De gemeente kan een vergunning voor een reclame met reclameverlichting weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame voldoet niet aan de Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (informeer hiernaar bij gemeente)
  • De reclame voldoet niet aan eisen van welstand;
  • Als de reclame de verkeersveiligheid belemmert;
  • Als de reclame gebruikers van omliggende panden hindert.