U  mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Of gebruikt u reclameverlichting? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren. 

Hoe werkt het?

Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Aanvullende informatie

De gemeente kan een vergunning voor een reclame met reclameverlichting weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame voldoet niet aan de Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (informeer hiernaar bij gemeente)
  • De reclame voldoet niet aan eisen van welstand;
  • Als de reclame de verkeersveiligheid belemmert;
  • Als de reclame gebruikers van omliggende panden hindert.