Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Een verzoek om planschade dient u in met een aanvraagformulier bij het college van burgemeester en wethouders. Het formulier vindt u onderaan deze pagina. Uw verzoek wordt behandeld door een onafhankelijke schadecommissie. Hoe een schadeadvies tot stand moet komen is vastgelegd in de verordening(externe link) hierover.

Recht op planschade?

Het recht op vergoeding van planschade is geregeld in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening. Een verzoek om planschadevergoeding kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een van de voorwaarden is wel dat de ruimtelijke ontwikkeling 'onherroepelijk' moet zijn. Dit is het geval wanneer er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer zijn.

Hoe werkt het?

Een verzoek om planschade dient u in met een aanvraagformulier bij het college van burgemeester en wethouders. Uw verzoek wordt behandeld door een onafhankelijke schadecommissie. Hoe een schadeadvies tot stand moet komen is vastgelegd in de verordening hierover.

Voorbeeld

U dient een verzoek om planschadevergoeding in. De schadecommissie beoordeelt dit verzoek. Stel, de taxatiewaarde van uw woning is € 200.000,-.

  • Als er volgens de schadecommissie geen waardevermindering is, ontvangt u geen vergoeding en krijgt u ook het 'drempelbedrag' van € 300,- niet terug.
  • Als de waardevermindering wordt vastgesteld op € 4.000,- ontvangt u geen vergoeding. U zit dan op of onder de grens van 2%. Wel ontvangt u de betaalde € 300,- terug.
  • Als de waardevermindering wordt vastgesteld op € 10.000,-, dan ontvangt u een vergoeding van € 6.000,-. Dat is de schade min de drempel van 2%. Ook krijgt u de betaalde € 300,- terug.

Meer informatie? 

Bent u van plan om een verzoek om planschadevergoeding in te dienen? Of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 140511 .

Wat kost het?

Houd er rekening mee dat u voor het in behandeling nemen van een planschadeaanvraag een 'wettelijk drempelbedrag' moet betalen. Dit bedrag is € 300,-. Als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist, krijgt u dit bedrag terug.