In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

Hoe werkt het?

 • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
 • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
 • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • Bestemmingsplan;
 • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan;
 • Beheersverordening;
 • Exploitatieplan;
 • Regels op grond van de provinciale verordening;
 • Regels op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB);
 • Regels van het voorbereidingsbesluit.

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat voor welk doel een gebied gebruikt mag worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied het doel ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning? Dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

In de volgende gevallen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig voor strijdig gebruik:

 • U woont in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is;
 • U gebruikt de openbare ruimte als privé tuin (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar);
 • U start een hotel, restaurant of bed and breakfast in uw woning;
 • U gebruikt een woning als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
 • U gebruikt weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • U gebruikt een recreatiewoning als woning.

Wat moet ik meenemen?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).