De meeste mensen kunnen zelfstandig of met behulp van familie of vrienden reizen. Voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen, zoals ouderen, bepaalde groepen scholieren en iedereen met een beperking of ziekte, is er binnen de gemeente vervoer georganiseerd om van A naar B te reizen. Binnen de gemeente is Jobinder hiervoor aangesteld. Deze organisatie verzorgt met busjes en taxi’s het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en de Opstapper in de regio Noordoost-Friesland.

Lees meer over lokaal en regionaal vervoer op de website van Regelhulp.

Hoe werkt het?

Wmo-vervoer

U komt in aanmerking voor een vervoerspas bij Jobinder als u inwoner bent van een van de deelnemende gemeenten en als u een dusdanige fysieke of mentale beperking hebt, dat u niet in staat bent gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer, zoals bus en trein. Deze vervoerspas vraagt u aan bij het Wmo- of zorgloket van de gemeente via 14 0511 (zonder netnummer).

Leerlingenvervoer

Maakt uw kind het komende jaar gebruik van het leerlingenvervoer? De centrale van Jobinder verzorgt deze ritten.

Opstapper

Wilt u gebruik maken van het Openbaar Vervoer, maar is er geen aansluiting op het reguliere Openbaar Vervoer? Dan kunt u gebruik maken van de Opstapper. Iedereen kan gebruik maken van deze Opstapper als er in uw buurt geen aansluiting is op het Openbaar Vervoer. De haltes kunt u op de website van Jobinder bekijken.

Heeft u vragen, een klacht of suggestie?

Meer informatie over voorwaarden, reserveringen, reistijden, vervoersgebieden of vervoerspassen? Bezoek dan de website van Jobinder. U kunt contact opnemen met Jobinder over reserveringen via 0900-450500, klachten kunt u ook bij Jobinder melden via 070 370 1376 of per mail via info@jobinder.nl. Voor overige vragen kunt u ook bij de gemeente terecht via 14 0511 (zonder netnummer).