Isolatiesubsidie

Gemeente Tytsjerksteradiel heeft nu een isolatieactie. Wij bieden u € 2.110 om te besteden aan isolatie in uw huis.  

U mag meedoen aan deze actie wanneer uw huis nog niet goed is geïsoleerd en de WOZ-waarde van uw huis lager is dan € 283.000 (peildatum 1 januari 2022).

Vraag aan op Duurzaambouwloket.nl