Per 1 juli 2013 is het verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (>70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of pand te verwarmen en te koelen. Wanneer bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar staan ontstaat er echter onderling negatieve beïnvloeding en wordt het rendement minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden worden deze beschermd tegen negatieve beïnvloeding.

Hoe werkt het?

Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem doet u bij het Omgevingsloket(externe link). U krijgt toegang tot het Omgevingsloket met uw DigiD.

Bedrijven en instellingen kunnen de melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module(externe link).

Bodemenergiesystemen

Meer informatie over bodemenergiesystemen vindt u op de website van Alles over bodemenergie(externe link).  

Een open in plaats van een gesloten bodemenergiesysteem?

Voor informatie over en het aanvragen van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem kunt u terecht bij de Provincie Fryslân(externe link).

Meer informatie en een folder vindt u op de website van RSW leefomgeving(externe link).

Wat kost het?

Het melden en een vergunningaanvraag doen kosten beide niets.