In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van gebouwen en percelen. Er wordt omschreven waar wel en waar niet mag worden gebouwd. En als het mag onder welke voorwaarden. Daarnaast geeft het aan waar zich bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijvigheid of horeca mogen bevinden. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. 

Geldende bestemmingsplannen

Dit zijn plannen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De plannen en bestemmingen van een bepaald object vindt u op de website van Ruimtelijke Plannen. Let wel goed op de status. Ook de door de burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplannen vindt u daar.

Plannen ter inzage

Bestemmingsplannen zijn in te zien via de website van Ruimtelijke Plannen en liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de Balie Bouwen en Wenjen via telefoonnummer 140511.