Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 2023 kan van 25 oktober tot en met 22 november 2023 reclame gemaakt worden voor politieke partijen. Dit zijn de mogelijkheden:

Verkiezingsframes

In Tytsjerksteradiel worden op 20 locaties frames geplaatst. In die frames hangen spandoeken met de affiches van alle partijen. Voordelen van deze constructie zijn dat het veel netter oogt en dat partijen allemaal dezelfde ruimte hebben om te ‘adverteren’.

Afmetingen

Wilt u ook uw plekje op de frames van Tytsjerksteradiel, dan kunt u een pdf vectorbestand van 42x60cm (staand model) aanleveren. Als er foto’s in de bestanden zitten, houdt u er dan rekening mee dat die een minimale resolutie hebben van 75 dpi.

Aanleveren en contactinformatie

Het is kort dag in de aanloop naar de verkiezingen. Ontwerp en fabricage van de doeken kost voorbereiding en tijd. We vragen u daarom om de ontwerpen uiterlijk maandag 16 oktober 2023 in te dienen bij Kompas Reclame in Gytsjerk. U kunt dat doen door een mail te sturen naar studio@kompas.frl.

Heeft u nog vragen over de aanlevering van het ontwerp, dan kunt u contact opnemen met Honnie Slijver van Kompas Reclame op het telefoonnummer 058 256 36 68 of via het eerder genoemde mailadres.

Sandwichborden

Sandwichborden en spandoeken mogen vanaf 25 oktober 2023 zonder vergunning om en op gemeente-eigendommen (lantaarnpalen etc.) worden geplaatst. Deze worden hooguit 48 uur na de dag van de verkiezingen verwijderd door de politieke partij.

De sandwichborden en spandoeken staan binnen de bebouwde kom op een afstand van minstens 20 meter van een kruising of splitsing van wegen. Het verkeer mag er geen last van hebben en ze mogen het zicht niet belemmeren. De stoep moet vrij begaanbaar blijven.

De borden en spandoeken worden zó geplaatst dat inwoners er geen last van hebben in hun woon- en leefomgeving (verder dan 10 meter uit de erfgrens).

Iedere politieke partij mag maximaal 10 reclame-uitingen plaatsen in Burgum, in de andere dorpen geldt een maximum van 6 reclame-uitingen.

Verkiezingsreclame op particuliere grond

Wat ook mag is ‘adverteren’ op particuliere grond als de eigenaar daar toestemming voor geeft. Voorwaarde is wel dat omwonenden er geen hinder van ondervinden en de (verkeers)veiligheid daardoor niet in gevaar komt.