Voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen van 2023 mag van 15 februari tot en 15 maart 2023 reclame gemaakt worden voor politieke partijen. Dit zijn de spelregels:

  1. Sandwichborden, driehoekborden en spandoeken mogen vanaf 15 februari om en op gemeente-eigendom (lantaarnpalen, etc.) geplaatst worden. Deze worden hooguit 48 uur na de dag van de verkiezingen verwijderd door de politieke partij. 

  2. De borden en spandoeken staan binnen de bebouwde kom op een afstand van minstens 20 meter van een kruising of splitsing van wegen. Het verkeer mag er geen last van hebben en het mag het zicht niet hinderen. De stoep moet vrij begaanbaar blijven. 

  3. De borden en spandoeken worden zó geplaatst dat inwoners daarvan geen last van hebben in hun woon- en leefomgeving (verder dan 10 meter uit de erfgrens).

  4. Iedere politieke partij mag maximaal 10 reclame-uitingen plaatsen in Burgum, in de andere dorpen geldt een maximum van 6 reclame-uitingen. 

  5. Tijdens deze periode worden de gemeentelijke aanplakborden en aanplakzuilen uitsluitend gebruikt voor reclame-uitingen aangaande de verkiezingen. Als posterformaat wordt A2 aangehouden. 

  6. Voor het plaatsen van de borden is geen vergunning nodig. 

Locaties aanplakborden en aanplakzuilen

Op de volgende plekken mag u reclame plakken:

Plaats

Straat

Soort

BurgumDr. B. Hornstrasingel

Tijdelijk

aanplakbord

Eastermar

Kruising Grote Hornstweg/E.M. Beimastrjitte

Aanplakzuil

GarypEasterein/Greate BuorrenTijdelijk aanplakbord

Gytsjerk

Winkelcentrum

Kruising Trynwâldsterdyk/Nieuwe Straatweg

Aanplakbord

Aanplakbord

Hurdegaryp

Winkelcentrum

NS Stationskwartier

Aanplakzuil

Aanplakbord

Noardburgum

Kruising Rijksstraatweg/nabij rotonde

Aanplakbord

Oentsjerk

Kruising Van Haersmasingel/Rengersweg

Aanplakbord

Suwâld

Kruising De Warren/Súderein/Noorderend

Aanplakbord