Hieronder leest u informatie over wat u moet doen wanneer u zwerfdieren, gewonde of dode dieren en vogels vindt.

Gevonden dieren melden?

Heeft u een hond of kat gevonden maar is de eigenaar onbekend? Neem dan contact op met Dierenambulance Noordoost Friesland, telefoonnummer 06 501 28 269. Dierenpension Adventure(externe link).

Overige informatie voor het melden van gevonden dieren

Hulpbehoevende vogels en inheemse wilde dieren

De Fûgelhelling
De Feart 1, Ureterp
Telefoonnummer: 0512 - 51 43 28
Email: info@defugelhelling.nl 

Hulpbehoevende waterschildpadden

Schildpaddenopvang Nederland
Warmoltstrjitte 67, Harkema
Telefoonnummer: 088 - 444 0777
Email: info@schildpaddenopvang.nl

Chippen honden en overige huisdieren

Sinds 1 april 2013 is het chippen en registreren van pups verplicht! Op de website Chip je dier(externe link) kunt u meer informatie vinden over de verplichting en kunt u de antwoorden op veel gestelde vragen lezen. U vindt er ook een overzicht van de aangewezen databanken voor de registratie.

Ook voor andere huisdieren zoals katten is chippen en registreren mogelijk én handig. Bijvoorbeeld bij vermissing of diefstal kan op die manier de eigenaar worden achterhaald. Uw dierenarts kan u hierover adviseren.

Vermiste huisdieren

Wilt u een huisdier als vermist opgeven? Neem dan contact op met Amivedi-Nederland voor het registreren van uw vermiste of gevonden huisdier. Kijk op de website van Amivedi.nl(externe link) voor alle contactgegevens. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de asielhouders.

Het dier kan mogelijk dood langs de kant van de weg liggen. Van katten die door de buitendienst van de gemeente dood langs de weg worden gevonden, wordt een foto gemaakt. De dieren worden daarna afgevoerd. Als de kat gechipt is dan proberen we de eigenaar te achterhalen. Deze gevonden dieren worden door de gemeente doorgegeven aan Amivedi.nl(externe link).

Zieke vogels melden (mogelijk als gevolg van vogelgriep)?

Wilt u zieke vogels melden?

 • Bel dan met 0512 - 330 001
 • Laat de zieke vogel waar hij is, dit om te voorkomen dat de zieke vogel toch gaat ronddwalen en daardoor voor nog meer verspreiding zorgt.

Dode vogels melden?

Heb je als voorbijganger een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer 058 - 212 24 22

 • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij de dierenarts. Als particulier heeft u een eigen verantwoordelijkheid.
 • Informatie voor commerciële pluimveehouders met ziek of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA(externe link).
 • Dode vogels op openbaar terrein? Dan kunt u een melding maken via Fixi.

Dode of gewonde dieren melden?

De voorwaarden voor het melden van dieren waarvan de eigenaar onbekend is, is als volgt:

 • alle dode dieren binnen kantoortijden melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0511
 • alle dode dieren buiten kantoortijden melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844
 • voor zwervende of gewonde huisdieren waarvan geen eigenaar bekend is belt u Dierenambulance Noord Oost Friesland via telefoonnummer 06 501 282 69

Alle informatie over de Dierenambulance Noord Oost Friesland vindt u op de website van Dierenwelzijnscentrum Adventure(externe link).

Begraven van dode dieren

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak, ook niet als het heel klein is. De stoffelijke resten van uw huisdier kunt u:

 • Tegen betaling laten ophalen door de dierenambulance;
 • Laten cremeren in een erkend huisdiercrematorium;
 • Laten begraven op speciale begraafplaats voor huisdieren;
 • Begraven in eigen tuin of eigen terrein;
 • Brengen bij de door de gemeente aangewezen dierenartsen. De gemeente heeft 2 dierenartsen aangewezen voor het innemen van dode gezelschapsdieren. Dierenpraktijk Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden, Westeromwei 71, 9254 ED  Hurdegaryp en A7 Noord Dierenartsen Burgum, Elingsloane 18, 9251 MN  Burgum;
 • Bij twijfel, neem contact op met uw dierenartsenpraktijk.

Bij het begraven in eigen tuin of op eigen terrein mag u het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem. Het graf moet bovendien minimaal 75 cm diep zijn.