Het college heeft de Woon- en Leefbaarheidsagenda aangenomen als basis voor de verdere samenwerking tussen dorpen en gemeente. In alle dorpen zijn gesprekken gevoerd over de thema’s wonen en maatschappelijk vastgoed. Op basis van de gesprekken en een analyse van wat er nu al gebeurt in het dorp, brengen we in beeld welke ontwikkelrichtingen er in de dorpen zijn.
Een initiatiefnemer kan in de agenda zien hoe we afwegingen maken over wat we wel en niet wenselijke ontwikkelingen vinden. Tot slot brengen we een volgorde aan op hoofdlijnen zodat duidelijk is waar dorpen en gemeente samen aan gaan werken en welke rol de verschillende partijen hebben.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de woon- en leefbaarheidsagenda dan kunt u deze mailen aan wonen@t-diel.nl.