Door burgemeester Jeroen Gebben

De laatste dagen heb ik vaak het lied van de artiest Sting in mijn hoofd met de titel “Russians”. Voor diegene die het niet kent; het gaat over de Koude Oorlog, waar in de zanger beide kanten van het IJzeren Gordijn bekritiseert. In een van zijn treffende zinnen zingt hij: “I hope the Russians love their children too”.

Ruim een week geleden werden wij geconfronteerd met de onvoorstelbaar geachte Russische invasie in Oekraïne. Deze invasie heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa helaas niet tot het verleden behoort. Met verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. De bedreiging met inzet van nucleaire wapens maakt de situatie nog heftiger. Desondanks zien we een vastberaden en moedige Oekraïense bevolking, dat pal staat voor hun land en nationale integriteit. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict.

Lange tijd dachten we de dreiging uit de Koude Oorlog achter ons gelaten te hebben, maar in zekere zin is deze weer terug. Deze escalatie raakt ons allemaal. Dit blijkt wel uit de spontane, lokale en hartverwarmende initiatieven vanuit onze samenleving. Of het nu gaat om bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen- en kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van onderdak. De saamhorigheid en solidariteit die hier uit spreekt is bijzonder goed om te ervaren. Er gaat verbondenheid van uit, van mensen onder elkaar die beseffen hoe ernstig de situatie voor heel velen nu is: medemenselijkheid staat nu voorop. 

Deze invasie maakt eens te meer duidelijk hoe waardevol onze democratische rechtstaat is. Vrijheid om je te uiten en om te kunnen zijn wie je bent. Vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed, wat wij op waarde moeten blijven schatten en waar wij nooit lichtzinnig me om mogen gaan. We moeten het koesteren, maar ook verdedigen, dat we in Nederland in vrijheid mogen leven, waarbij wij ons moeten realiseren dat dit soms ook een prijs van ons zal vergen.

Velen van u maken kenbaar betrokken te zijn bij wat er in Oekraïne gebeurt. Wereldwijd zien wij ook grote groepen mensen opstaan en de straat op gaan, om zich uit te spreken tegen deze vreselijke oorlog. Hier spreekt verbondenheid, compassie en zorg over de toekomst uit.

De komende tijd zal er een van onzekerheid zijn. Er zullen nog vele ingewikkelde vragen beantwoord moeten worden en moeilijke situaties gaan zich aandienen. Wij hebben vanuit de signalen die wij ontvangen, er alle vertrouwen in dat onze inwoners in Nederland daar hun bijdrage aan zullen leveren. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om in de ongetwijfeld lastige tijden die ons nog te wachten staan, voor, naast en met onze inwoners te zijn.

Tenslotte spreek ik de hoop uit de machthebbers in Rusland tot inkeer komen en:

“I hope that Poetin loves his childeren too” 

Jeroen Gebben
burgemeester