Voor de eenmalige Energietoeslag 2022 hebben wij gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke uitvoering. Wij hebben geen informatie over uw inkomen opgevraagd, maar hebben dat gecontroleerd met Suwinet. Door ondertekening van het aanvraagformulier hebben de aanvragers daarmee ingestemd.

Waarom beoordelen we alle afwijzingen opnieuw?

Achteraf is gebleken dat er niet in alle situaties rekening is gehouden met bijvoorbeeld: 

  • beslag op het inkomen van de aanvrager; 
  • verrekeningen van instanties die over een executoriale titel beschikken, zoals Belastingdienst en gemeenten;
  • inhoudingen die worden gedaan bij een schuldenregeling of schuldsanering;
  • betalingen van wettelijke bijdragen in het kader van de Wet langdurige zorg. 

Suwinet toont deze inhoudingen niet en de gemeente is niet op de hoogte van deze inhoudingen. 

Wij willen de uitvoering van de eenmalige Energietoeslag zorgvuldig doen. Daarom zijn wij bezig om alle afwijzingen voor de Energietoeslag 2022 opnieuw te beoordelen. Wij kijken of de ingenomen standpunten voor de afwijzing wel goed zijn geweest. Eventueel nemen we een nieuw besluit.

Wat moet ik doen om de Energietoeslag 2022 alsnog te krijgen?

In totaal hebben wij 339 aanvragen voor de Energietoeslag 2022 afgewezen. Om te kunnen beoordelen of u alsnog in aanmerking komt, vragen wij aanvullende informatie bij u op. U hoeft zelf niets te doen.

Hoe zijn inwoners hierover geïnformeerd? 

Nadat wij vorig jaar deze fout hebben ontdekt, hebben wij berichten geplaats op de gemeentelijke website, de gemeentepagina in de Actief en de social media van de gemeente. Op de gemeentelijke website hebben we extra informatie geplaatst om het begrip ‘120% van het sociaal minimum’ uit te leggen.

Kan ik alsnog een aanvraag voor de eenmalige Energietoeslag 2022 doen?

Wanneer u in 2022 geen aanvraag hebt gedaan voor de Eenmalige Energietoeslag 2022, dan kunt u nu geen aanvraag meer doen.