De gemeente heeft het voornemen het perceel gelegen aan de Jisteboerewei in Jistrum, kadastraal bekend als gemeente Oostermeer, sectie N, nummer 626 ter grootte van 2.815 m2 te verkopen. Het perceel is bedoeld voor de vestiging van een bedrijf overeenkomstig de bestemming 'Bedrijf - 2' volgens het bestemmingsplan 'Jisteboerewei (wijziging bestemming van agrarisch cultuurgrond naar bedrijf - 2)'. Lees verder op onze website onder bedrijventerrein Jistrum, onder Beschikbare kavels.