In onze buurgemeente Noardeast-Fryslân is op een bedrijf met grootouderdieren voor vleeskuikens in Oudwoude vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden er per direct een aantal maatregelen genomen. 
 

In de 10 kilometerzone liggen 10 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod. Dit verbod geldt ook voor delen van de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarom geldt in een deel van de gemeente een vervoersverbod – ook voor hobbyhouders van vogels. Om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan gelden er meer maatregelen. Deze maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

 

10 kilometerzone besmette gebied