De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om proeftuin aardgasvrij te worden. De colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel delen deze ambitie en dienen graag een aanvraag in namens alle betrokkenen.

In deze dorpen zijn al inwoners bezig om van het aardgas af te gaan. De voordelen van een proeftuin aardgasvrij zijn hogere subsidies, goede advisering en gezamenlijke uitvoering. In de proeftuin leer je met elkaar en van elkaar, met proeftuinen door heel Nederland. De Plaatselijk Belangen van Drogeham en Kootstertille, Dorpsbelang Jistrum-Skulenboarch en Enerzjyk Eastermar onderzoeken samen met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hoe ze een proeftuin aardgasvrij kunnen worden. “Door mee te doen aan de proeftuin, kunnen we onze inwoners helpen bij het aardgasvrij maken van de woningen. Samen kunnen we stappen zetten naar een duurzame gemeente”, aldus wethouder Margreet Jonker.

In 2022 start het Rijk met de derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Gemeenten kunnen voor 1 november 2021 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deelname aan de proeftuin voor het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, dan kan vanaf 2022 uitvoering gegeven worden aan deze proeftuin.

In Tytsjerksteradiel is sinds 2018 een proeftuin aardgasvrij in Garyp. “Nu gaan we met vier dorpen uit twee gemeenten samenwerken in een proeftuin, dat is best bijzonder.  Duurzaamheid gaat over grenzen heen,” zegt wethouder Andries Bouwman trots.