Het vaccineren tegen het coronavirus is in volle gang. Kunt u niet zelfstandig of met hulp van anderen naar de vaccinatielocatie komen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

Wij vragen u om met eigen vervoer of openbaar vervoer naar de priklocatie te reizen. Mocht dit niet lukken dan vragen wij u een beroep te doen op het sociale netwerk (kinderen, buren et cetera).

Wat als u niet met het eigen vervoer of door het inschakelen van het sociale netwerk naar de priklocatie kunt komen?

  • Heeft u een Valyspas? Dan kunt u met Valys reizen naar de priklocatie. Telefoonnummer Valys 0900-9630
  • Heeft u een taxipas van de Wmo? Dan kunt u contact opnemen met Jobinder om het vervoer te regelen. Telefoonnummer: 0900 - 40 50 500
  • Is bovenstaande niet voor u van toepassing? Dan kunt u contact opnemen met Welzijnsorganisatie Kearn via telefoonnummer 0511-465200. Zij zijn bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur. Kearn kan kijken of er een vrijwilliger beschikbaar is die met u naar het WTC kan reizen. 

Als bovenstaande opties geen oplossing bieden dan kunt u contact opnemen met uw huisarts om u in de huisartsenpraktijk te laten vaccineren. De huisarts heeft op dit moment waarschijnlijk nog geen geschikt vaccin. Het duurt in dat geval langer voordat u de vaccinatie kan ontvangen.

Relevant nieuws